Zmiany w zarządzie Towarowej Giełdy Energii

Zmiany w zarządzie Towarowej Giełdy Energii
Paweł Dziekoński. Fot. InfoStrefa / Youtube

Z funkcji prezesa Towarowej Giełdy Energii ostatnio zrezygnował Ireneusz Łazor. Jego miejsce zajmie przynajmniej na kilka najbliższych miesięcy Paweł Dziekoński.

Towarowa Giełda Energii podała, że Paweł Dziekoński, członek rady nadzorczej TGE S.A., został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r.

Paweł Dziekoński, który wcześniej pełnił funkcję m.in. wiceprezesa GPW, pracował też w Deutsche Bank Polska i Kredyt Banku, zastąpi na stanowisku prezesa TGE Ireneusza Łazora, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji z dniem 29 lipca 2016 r. Był związany z TGE od początku działalności Giełdy, czyli od 16 lat.

REKLAMA

Obecnie zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentują Paweł Dziekoński oraz Maciej Piotrowski – wiceprezes zarządu.

REKLAMA

Do obowiązków TGE należy m.in. prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o OZE, a także ustawie o efektywności energetycznej.

W I półroczu br. TGE osiągnęła 67,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a jej wynik finansowy netto wyniósł 35,5 mln zł (wobec 36,1 mln zł w I poł. 2015 r.).

Przychody TGE w I półroczu br. z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia wyniosły 16,6 mln zł, z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia około 15,8 mln zł, a z rozliczania transakcji – około 20,5 mln zł.

gramwzielone.pl