PGE EO: Black start receptą na blackout

PGE EO: Black start receptą na blackout
PGE press

PGE Energia Odnawialna przeprowadziła kolejną udaną próbę uruchomienia jednego z bloków energetycznych w Elektrowni Turów z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej w Elektrowni Wodnej Dychów.

Spółka podaje, że regularnie przeprowadza tego typu próby w ramach przygotowań do wystąpienia blackoutu, czyli w sytuacji, w której zadaniem operatora systemu elektroenergetycznego jest odbudowanie systemu w jak najkrótszym czasie. Awaryjne startowanie bloków konwencjonalnych jest jednym z elementów umowy zawartej pomiędzy spółką PGE Energia Odnawialna a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – komentuje PGE EO.

Blackout to zjawisko czasowych ograniczeń dostaw energii elektrycznej, które jest bardzo dotkliwe dla gospodarki i mieszkańców. Blackout może być wywołany przez wiele czynników, np. ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, awariami technicznymi, czy błędami ludzkimi. Konsekwencją tego zjawiska są przeciążenia sieci i niestabilność pracy całego systemu. Jeśli te objawy nie zostaną w porę opanowane, to odchylenia częstotliwości i napięcia mogą być tak duże, że dojść możedo kaskadowego wyłączenia stacji systemowych, źródeł energii, a w konsekwencji do zaciemnienia całego lub części systemu elektroenergetycznego, czyli blackoutu – czytamy w informacji PGE EO.

REKLAMA
REKLAMA

PGE Energia Odnawialna dodaje, że w takiej sytuacji należy skoncentrować się na szybkiej i sprawnej odbudowie systemu, co ma polegać na podaniu mocy rozruchowej z tych elementów systemu, które nie ucierpiały w wyniku awarii np. z posiadających możliwość samostartu elektrowni wodnych.

Aby taki black start odbywał się sprawnie, konieczne są cykliczne ćwiczenia systemowe i treningi dyspozytorów – informuje PGE EO. 

red. gramwzielone.pl