Dolnośląskie do 21 września

3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

 dotacja  od 08.08.2016 do 21.09.2016

Na co (m.in.): Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów: (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów , w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE . (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.
RPO
3.2

Efektywność energetyczna w MŚP, RPO Dolnośląskiego

Dla kogo?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom:

REKLAMA

MŚP;

REKLAMA

grupy producentów rolnych;

przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST,

którzy będą realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Ile?
Poziom dofinansowania
Dla inwestycji dot. efektywności energetycznej:
Dla mikro i małych przedsiębiorstw 65%
Dla średnich przedsiębiorstw 55%
Dla dużych przedsiębiorstw 45%

Badania związane z inwestycjami:
Dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%
Dla średnich przedsiębiorstw 60%
Dla dużych przedsiębiorstw 50%

Minimalny wkład własny
30%
Wartość projektu
Minimalna wartość projektu: 50 tys. złotych wydatków całkowitych