ME: cel to przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE na początku 2017 r.

ME: cel to przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE na początku 2017 r.
Fot. Gramwzielone.pl

Wczoraj w Sejmie odbyła się konferencja poświęcona tematyce klastrów energii, które mają być również jednym z głównych obszarów zapowiadanej przez Ministerstwo Energii kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel ME zasygnalizował kierunki planowanych prac w zakresie regulacji dla klastrów energii.

Pierwsze regulacje dotyczące klastrów energii pojawiły się w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca br. Teraz Ministerstwo Energii, czyli autor nowych regulacji, chce wdrożyć kolejną nowelizację, w której ma rozwinąć regulacje związane m.in. z tym obszarem. 

Zgodnie z definicją zapisaną w obecnej wersji ustawy o OZE, klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

REKLAMA

Klaster energii ma reprezentować koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany koordynatorem klastra energii.

Zawarte w obecnej wersji ustawy o OZE regulacje dla klastrów z pewnością nie są jeszcze kompletne, co przyznaje samo Ministerstwo Energii, które tworząc pilotażowe klastry, chce przekonać się, jakich regulacji potrzebują tego rodzaju podmioty. Klastry mają być jednym z głównych tematów kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, zapowiedział wczoraj w Sejmie, że można spodziewać się kolejnych nowelizacji ustawy o OZE ze względu na specyfikę i dynamikę rynku energii odnawialnej.

Zaznaczył, że tworzenie regulacji dla klastrów powinno zakładać balans pomiędzy „szybkością a jakością”. Dodał, że zaplanowane w najbliższej nowelizacji regulacje w tym zakresie mogą „znowu być częściowe” i że możliwe będą kolejne nowelizacje ustawy o OZE w części regulacji dla klastrów.

Przedstawiciel ME zasygnalizował w tym kontekście możliwość stworzenia osobnego modelu koncesjonowania klastrów i deregulacji umożliwiających im swobodniejsze funkcjonowanie – także w zakresie współpracy z operatorami sieci dystrybucyjnych i warunków korzystania przez klastry z udostępnianych przez OSD sieci.

Dyrektor Kaźmierski ocenił, że klastry powinny współpracować z operatorami systemów dystrybucyjnych. Ocenił, że rozwiązanie polegające na tworzeniu systemów całkowicie wyspowych, niewspółpracujących z siecią, może być „niebezpieczne” i  „nieefektywne” i że lokalne systemy energetyczne powinny współdziałać z siecią energetyczną, aby m.in. zyskać możliwość odsprzedaży niewykorzystanych nadwyżek energii. Zaznaczył, że celem powinna być produkcja przede wszystkim na potrzeby własne członków klastra, a nie generowanie nadwyżek. 

Odnosząc się do pytania o zasady odsprzedaży energii na zewnątrz klastra, przedstawiciel ME ocenił, że „kierunek myślenia” to sprzedaż nadwyżek na regułach bliskich net-meteringowi.  

Zaznaczył, że do obszarów działalności klastrów zostanie zaliczona nie tylko energia elektryczna, ale także ciepło czy chłód. Poinformował przy tym, że w ramach klastrów nie będą preferowane konkretne technologie i że ich wybór powinien zależeć od lokalnych potrzeb i warunków.

Komentując pytanie o rolę fotowoltaiki, Andrzej Kaźmierski zasygnalizował, że rząd dostrzega potrzebę zwiększenia generacji z wykorzystaniem tego źródła energii, przy czym preferowane mają być instalacje rozproszone, o mocy nieprzekraczającej 1 MW. 

Kiedy pierwsze aukcje dla klastrów?

REKLAMA

Dla podmiotów tworzących klastry przewidziano w obecnej wersji ustawy o OZE osobny koszyk w systemie aukcyjnym. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy mogą pojawić się pierwsze aukcje dla takich projektów.

Andrzej Kaźmierski poinformował, że udział klastrów w aukcjach „jest odroczony do połowy przyszłego roku” i do tego czasu ME chce wypracować „racjonalny” model wsparcia klastrów, który na razie pozostaje – jak to określił – „głęboko nieoczywisty”. – Celem nie jest wyprodukowanie nadmiernej ilości energii, celem jest zbilansowanie – zaznaczył.

Przedstawiciel ME podkreślał, że w opinii resortu celem wsparcia powinno być „zainicjowanie procesu inwestycyjnego”, a klastry docelowo powinny funkcjonować na warunkach rynkowych. – Potrzebne są przede wszystkim deregulacje – podkreślił dyrektor Kaźmierski.  

Szef departamentu OZE w Ministerstwie Energii poinformował, że ME będzie współpracować z zewnętrznymi firmami doradczymi w celu wypracowania i późniejszego rozwijania referencyjnego modelu klastrów.

ME od dłuższego czasu sygnalizuje przygotowanie pilotażowych klastrów. Ostatnio wizytujący woj. lubelskie wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapowiedział, że celem ME jest utworzenie tylko w tym regionie 1-3 pilotażowych klastrów.

Jak mówił Andrzej Piotrowski, takie podmioty mogą liczyć na wsparcie z publicznych pieniędzy, a Ministerstwo liczy, że po zakończeniu wsparcia takie przedsięwzięcia będą w stanie funkcjonować na warunkach rynkowych.

Wczoraj chęć rozwijania klastrów zasygnalizował także podczas odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego minister energii Krzysztof Tchórzewski, który zapowiedział, że ME chce promować klastry jako rozwiązania „dające pewność zasilania” i że resort „dostrzega zainteresowanie rozwiązaniami, jakie oferują klastry”.

Połączenie elektrowni wiatrowych, fotowoltaiki i biogazowni uzupełnia się i zapewnia stabilność dostaw – komentował w Krynicy minister Tchórzewski.

Jak mówił wczoraj w Sejmie dyrektor Kaźmierski, celem jest wdrożenie kolejnej nowelizacji ustawy o OZE na początku przyszłego roku – przy czym zaznaczył, że ten termin będzie też zależeć od tempa procedowania nowych regulacji przez parlament.

Zasygnalizował, że ta nowelizacja będzie procedowana trybem rządowym – w przeciwieństwie do dotychczasowych ustaw dla sektora OZE, które były procedowane w obecnej kadencji parlamentu jako projekty poselskie, co pozwoliło skrócić proces ustawodawczy o etap konsultacji na forum Rady Ministrów.

Transmisja z wczorajszej konferencji, którą zorganizowano z inicjatywy posła Ireneusza Zyski w ramach Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii i w której uczestniczyło – jak szacowali organizatorzy – ponad 400 osób, jest dostępna pod tym linkiem.

Już po upublicznieniu kolejnego projektu nowelizacji ustawy o OZE w Sejmie ma zostać zorganizowana kolejna konferencja służąca konsultacjom nowych propozycji przygotowanych przez Ministerstwo Energii. 

gramwzielone.pl