MAE: 313 mld dolarów inwestycji w OZE

MAE: 313 mld dolarów inwestycji w OZE
Statkraft press

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) właśnie taką kwotę przeznaczono na inwestycje w odnawialne źródła energii na całym świecie w 2015 r.

Najwięcej w ubiegłym roku w generację z OZE zainwestowali Chińczycy, wydając na ten cel w sumie ponad 90 mld USD, co stanowiło 60 proc. chińskich inwestycji w sektorze wytwarzania. W USA wydano prawie 40 mld dolarów, czyli aż ok. 90 proc. wszystkich funduszy, które Amerykanie przeznaczyli na inwestycje związane z generacją. Natomiast w Europie na OZE wydano 55 mld dolarów, co stanowiło 85 proc. wszystkich europejskich inwestycji w sektorze wytwarzania.

W skali globalnej na inwestycje w sektorze wytwarzania wydano 420 mld USD, a udział OZE w tej wartości wyniósł 70 proc.

REKLAMA
REKLAMA

MAE wskazuje, że mimo zainwestowania 313 mld USD w OZE w 2015 r., dotychczasowa skala inwestycji w odnawialne źródła energii nie gwarantuje realizacji celów klimatycznych.

Wartość wszystkich inwestycji w sektorze energetycznym w 2015 r. MAE szacuje na 1,8 bln dolarów (spadek o 8 proc. r/r), wskazując na spadek inwestycji w sektorach związanych z ropą i gazem.

Udział paliw kopalnych we wszystkich inwestycjach w energetyce w 2015 r. miał spaść według MAE z 61 proc. w 2014 r. do 55 proc. w roku ubiegłym. W tym samym czasie udział odnawialnych źródeł energii wzrósł z 16 proc. do 17 proc., udział inwestycji sieciowych zwiększył się z 12 proc. do 14 proc., a udział inwestycji związanych z efektywnością energetyczną był wyższy o 2 pkt proc. i wyniósł 12 proc. 

gramwzielone.pl