Jak Energa rozliczy prosumentów w systemie opustów?

Jak Energa rozliczy prosumentów w systemie opustów?
Fot. Energa Wytwarzanie

Energa odpowiada, w jaki sposób będzie rozliczać prosumentów funkcjonujących w systemie opustów, zapewniając, że stosowanie w umowach kompleksowych jedno czy dwumiesięcznych okresów rozliczeń nie wyklucza przysługujących prosumentom opustów.

Wiele wątpliwości dotyczących systemu opustów wynika z brzmienia art. 4 ust. 6 nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w połowie br. Chodzi o zapis mówiący o tym, iż „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym” i że „jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym”.

Wśród prosumentów i firm instalujących mikroinstalacje pojawiają się jednak wątpliwości, jak ten przepis ma funkcjonować w praktyce wobec stosowanej przez operatorów praktyki zawierania umów na okresy 1,2 czy 6-miesięczne i w jaki sposób będą egzekwowane wpisane do ustawy o OZE opusty.

REKLAMA

Czytelnik portalu Gramwzielone.pl i jednocześnie prosument z obszaru Energi przesłał odpowiedź z interpretacją systemu opustów, którą otrzymał od swojego operatora.

Przedstawiciel Energi tłumaczy w niej mechanizm opustów na przykładzie, w którym przyjmuje współczynnik opustu 0,7 i oddanie do sieci w skali pojedynczego miesiąca – np. marzec 2017 r. – 1000 kWh energii elektrycznej (0,7 x 1000 kWh), a także pobranie z sieci w tym samym miesiącu 500 kWh. Jak czytamy w odpowiedzi Energi, „wówczas 200 kWh zostanie zmagazynowane, po czym będzie możliwe do wykorzystania przez okres roku, czyli do marca 2018 r.”.

– Jeśli Państwo np. w kwietniu 2017r. zużyją tylko te 200 kW, co zostało zmagazynowane, to nie poniosą Państwo żadnych kosztów za dystrybucję energii el. poza opłatami stałymi i opłatą za OZE. W innym przypadku zakładając, że w następnym miesiącu (kwiecień 2017 r.) przyrośnie w Państwa „magazynie energii elektrycznej” np. znowu kolejne 200 kWh nadwyżki energii elekrycznej, to będzie możliwa ona do wykorzystania również przez maksymalnie okres roku, czyli do kwietnia 2018 r. – tłumaczy przedstawiciel Wydziału ds. Relacji z Prosumentami w Enerdze.

Energa stosuje w relacjach z klientami praktykę zawierania umów na okresy jedno- lub dwumiesięczne i takie okresy mają być zachowane także w umowach kompleksowych zawieranych z prosumentami, przy czym, jak komentuje przedstawiciel Energi „na rachunku za pobór energii elektrycznej będzie prawdopodobnie tylko i wyłącznie informacja o wysokości nadwyżki energii el. na dzień wystawiania rachunku, ale nadwyżka nie będzie w ramach tego rachunku za pobór rozliczana”.

REKLAMA

Dodatkowo przedstawiciel Energi zaznacza, że w przypadku podpisania umowy przez firmę jako właściciela mikroinstalacji, a nie osobę fizyczną, wystąpi możliwość odsprzedaży energii elektrycznej.

Wcześniej na pytanie portalu Gramwzielone.pl o zasady rozliczeń prosumentów na warunkach znowelizowanej ustawy o OZE biuro prasowe Energi odpowiedziało, że okresy rozliczeniowe wynikają z zawartych przez Energę z klientami umów kompleksowych i odbywają się w cyklach jedno i dwumiesięcznych, przy czym początek okresu rozliczeniowego będzie liczony od dnia pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca 2016 roku.

– Magazynowanie nadwyżki energii wprowadzonej do sieci zgodnie z ustawą ma trwać 365 dni od dnia danego odczytu. Nie ma przy tym znaczenia czy instalacja została oddana do użytku przed czy po 1. lipca. Właściciele instalacji oddanych do użytku po 1 lipca będą rozliczani w systemie opustów od dnia swojego pierwszego odczytu. Natomiast właściciele „starych” instalacji wejdą do systemu rozliczeń opustowych z dniem pierwszego odczytu zrealizowanego po 1 lipca – informował Jakub Dusza z biura prasowego Grupy Energa.

Na koniec czerwca br. do sieci Energa Operator podłączonych było w sumie 2171 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 14,122 MW. Tylko w II kwartale br. Energa Operator przyłączyła do sieci na niskim napięciu 396 mikroinstalacji o łącznej mocy 2,819 MW. Natomiast łączna moc mikroinstalacji podłączonych do sieci Energa Operator w I kwartale br. wyniosła 3,29 MW, na co złożyło się 613 instalacji.

Prawie cały potencjał mikroinstalacji przyłączonych do sieci Energa Operator przypada na instalacje fotowoltaiczne. Na koniec czerwca br. takich mikroinlstaacji było 2139, a ich łączna moc sięgnęła 13,862 MW.

Zdecydowaną większość mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączono do sieci niskiego napięcia, jednak znalazło się również 10 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 0,231 MW podłączonych do sieci SN.

gramwzielone.pl