Polska rozpoczyna ratyfikację porozumienia klimatycznego

Polska rozpoczyna ratyfikację porozumienia klimatycznego
Minister środowiska prof. Jan Szyszko. Fot. Ministerstwo Środowiska

Kilka dni temu uruchomienie procesu ratyfikacji paryskiego porozumienia zapowiedział przebywający na sesji ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Teraz potwierdzają to przedstawiciele rządu. Ministerstwo Środowiska informuje, że w tym tygodniu dokument zostanie przedłożony do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a następnie RM skieruje do Sejmu projekt ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację. MŚ podkreśla ponadto, że poprze ratyfikację porozumienia klimatycznego na forum Unii Europejskiej, jeśli „Polska zabezpieczy swoje interesy„. 

W piątek wniosek o ratyfikację porozumienia paryskiego ws. zmian klimatu podpisał minister środowiska prof. Jan Szyszko i przekazał go do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W poświęconym temu wydarzeniu komunikacie resort środowiska cytuje wypowiedź ministra Szyszko, który podkreśla „aspekt zachowania autonomii” w sposobie realizacji celów paryskiego porozumienia przez poszczególne kraje. – Porozumienie paryskie zobowiązuje państwa do działań na rzecz klimatu z poszanowaniem ich gospodarczej specyfiki – powiedział minister środowiska.

REKLAMA

Porozumienie paryskie, przyjęte 12 grudnia 2015 r. podczas 21. Konferencji Stron Konwencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych, określa nowe wielostronne ramy ochrony klimatu w perspektywie po 2020 r. Jest to pierwsza w historii umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Dzięki jej realizacji wzrost globalnej średniej temperatury nie powinien przekroczyć 2°C.

REKLAMA

Porozumienie paryskie zostało podpisane przez Polskę 22 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku. Do dzisiaj zostało podpisane przez 190 państw świata, a 60 z nich złożyło już swoje dokumenty ratyfikacyjne u Sekretarza Generalnego ONZ. Wśród państw, które już przystąpiły do porozumienia, są Stany Zjednoczone i Chiny, a także inne wiodące gospodarki świata, takie jak Brazylia, Meksyk, Norwegia czy Singapur.

W komunikacie na ten temat Ministerstwo Środowiska podkreśla się ponadto, że to „dzięki staraniom m.in. Polski” w Paryżu przyjęto „wspólny cel dla wszystkich państw, aby w drugiej połowie XXI wieku osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy”.

MŚ podaje ponadto, że „jednocześnie Polska prowadzi intensywne prace na forum Unii Europejskiej aby zapewnić, że unijna polityka klimatyczna będzie zgodna z duchem Porozumienia paryskiego, a Polska gospodarka miała szanse na stabilny i zrównoważony rozwój”.

– Jednomyślna decyzja Unii w sprawie ratyfikacji Porozumienia będzie możliwa, gdy Polska zabezpieczy swoje interesy – komentuje wiceminister środowiska Paweł Sałek. – Jesteśmy gotowi do redukcji CO2 zgodnie z naszymi doświadczeniami i możliwościami: w oparciu o odnawialne źródła energii, takie jak geotermia czy drewno energetyczne, i przy uwzględnieniu pochłaniania CO2 przez lasy. Trzeba też wziąć pod uwagę dotychczasowe działania Polski. Zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla o ok. 30 proc. w stosunku do 1988 r., w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto, choć zobowiązywał on nas do 6 proc. redukcji emisji – dodał. 

red. gramwzielone.pl