FAZ: w przyszłym roku wzrosną koszty dopłat do OZE w Niemczech

FAZ: w przyszłym roku wzrosną koszty dopłat do OZE w Niemczech
Fot. Steffen Voß, flickr cc

Niemieccy operatorzy sieci elektroenergetycznych, którzy co roku ustalają wartość tzw. opłaty EEG, czyli opłaty doliczanej do rachunków odbiorców końcowych w związku ze wsparciem producentów zielonej energii, jeszcze nie podali oficjalnie, jaka będzie wartość tej opłaty w przyszłym roku. Tą informację podała jednak, powołując się na źródła u niemiecki operatorów, gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

W tym roku wartość opłaty EEG, która jest doliczana do rachunków za energię niemieckich gospodarstw domowych, wynosi 0,0635 euro na każdą skonsumowaną kilowatogodzinę energii.

To efekt preferencyjnych taryf za sprzedaż energii m.in. z niemieckich elektrowni fotowoltaicznych, których moc wynosi u naszych zachodnich sąsiadów już niemal 40 GW, czy niemieckich farm wiatrowych na lądzie i morzu, których łączny potencjał wynosi już około 50 GW. Dla porównania aktualny potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosi obecnie około 0,15 GW, a elektrowni wiatrowych – około 5,5 GW.

REKLAMA

W ostatnich latach Niemcy mocno obniżyli taryfy za energię dla producentów zielonej energii z nowych instalacji, czemu towarzyszył spadek kosztów inwestycji, a obecnie w przypadku domowych instalacji fotowoltaicznych – które pochłaniają dużą część dopłat – mniej opłacalna jest odsprzedaż energii do sieci, a korzystniejsze jest skonsumowanie jak największej ilości energii, oszczędzając na energii niezakupionej od operatora.

REKLAMA

Niemniej jednak niemieccy odbiorcy energii nadal ponoszą koszty najwyższych taryf, które przyznawano dla instalacji uruchamianych jeszcze w połowie ubiegłej dekady. Niemiecki system wsparcia dla OZE przewiduje bowiem, że właściciel instalacji może korzystać z niezmienionej wartości taryfy za sprzedaż zielonej energii przez okres aż 20 lat. To daje pewną perspektywę inwestycyjną, jednak – w przypadku instalacji uruchamianych np. 10 lat temu – nadal obciążą rachunki niemieckich odbiorców energii.

Kosztami dopłat dla producentów zielonej energii w Niemczech w ramach opłaty EEG są obarczane przede wszystkim gospodarstwa domowe. Niemieckie władze postanowiły zwolnić z części tych kosztów odbiorców przemysłowych, co ma służyć utrzymaniu ich konkurencyjności, jednak podwyższa wysokość opłaty EEG dla odbiorców domowych.

Frankfurter Allgemeine Zeitung informuje, powołując się na dane niemieckich operatorów, że w przyszłym roku wartość opłaty EEG wzrośnie dla niemieckich gospodarstw domowych o 8 proc., sięgając poziomu 0,0688 euro/kWh. Tej informacji nie potwierdzili jednak jeszcze oficjalnie niemieccy operatorzy systemu przesyłowego.

FAZ kalkuluje, że to przełoży się na wzrost opłaty EEG w przypadku przeciętnej niemieckiej rodziny, która konsumuje rocznie 3,5 MWh energii, o 18 euro – do poziomu 240 euro w skali roku. 

red. gramwzielone.pl