ME wskazuje jak liczyć pomoc publiczną dla OZE

ME wskazuje jak liczyć pomoc publiczną dla OZE
Fot. Gramwzielone.pl

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia, w którym wskazuje zasady obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej dla inwestycji w odnawialne źródła energii.

Resort energii informuje, że zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej ws. pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (2014/C 200/01) oraz rozporządzeniem KE nr 651/2014 niektóre rodzaje pomocy publicznej przyznanej na inwestycje OZE można uznać za zgodne z prawem UE, a rolą państw członkowskich jest ustalenie zasad pomocy publicznej i przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nadwsparcia.

W tym kontekście ważne jest ustalenie mechanizmu pomniejszania pomocy publicznej przyznawanej na etapie operacyjnym, jeśli wcześniej pomoc publiczna została przyznana dla danego przedsięwzięcia na etapie inwestycyjnym.

REKLAMA
REKLAMA

Mechanizmy obliczania pomocy publicznej ME wskazuje w opublikowanym projekcie rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

W projekcie rozporządzenia wskazano wzory, które umożliwiają obliczenie dopuszczalnej pomocy publicznej, dzięki czemu inwestorzy, którzy otrzymali już pomoc publiczną na etapie inwestycyjnym, będą mogli obliczyć wysokość maksymalnej pomocy możliwej do uzyskania na etapie operacyjnym – np. na podstawie wygranej aukcji.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Energii ws. obliczania pomocy publicznej dla OZE jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl