Warsztaty: Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE

Warsztaty: Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE
Conergy press

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z  odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii. Projekt zawiera wzory do weryfikacji przez wytwórców, w jakiej wielkości będą oni mogli ubiegać się o pomoc publiczną na podstawie ustawy OZE oraz wzór oświadczenia kontrolnego przekazywanego przez wytwórcę energii z OZE prezesowi URE.

Jednocześnie Ministerstwo Energii pismem z dnia 10 października 2016 r. przekazało projekty Rozporządzeń Rady Ministrów: w sprawie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.; w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. celem rozpatrzenia ich przez Komisję Prawniczą.

Warsztaty pt. Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii, które odbędą się 26 października 2016 r. w Warszawie, mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dot. pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie, jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji. Ta część seminarium zostanie poprowadzona przez eksperta ds. systemów wsparcia CHP i OZE.

Informacje i rejestracja:
tel: 22 188 10 71, tel.: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym warsztatów pt. Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii.