Wstępne wyniki Energi za III kwartał 2016 r.

Wstępne wyniki Energi za III kwartał 2016 r.
Energa press

Energa przedstawiła wstępne wyniki finansowe za III kwartał br. Największy udział w wyniku finansowym Energi ma segment dystrybucji, natomiast relatywnie mały segment wytwarzania i sprzedaży.

Energa podaje, że w minionym kwartale EBITDA na poziomie grupy wyniosła 439 mln zł, w tym EBITDA Segmentu Wytwarzanie – 27 mln zł, EBITDA Segmentu Dystrybucja – 390 mln zł, s EBITDA Segmentu Sprzedaż – 36 mln zł.

W III kwartale Energa zanotowała produkcję energii elektrycznej brutto na poziomie 916 GWh. Dystrybucja energii elektrycznej miała wynieść 5 265 GWh, a sprzedaż detaliczna – 4 878 GWh.

REKLAMA

Energa zaznacza, że zaprezentowane wyniki mają na razie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikację raportu okresowego za III kwartał 2016 r. zaplanowano na 14 listopada br.

REKLAMA

Grupa Energa odnotowała w I półroczu 2016 roku przychody na poziomie 4 937 mln zł wobec 5 425 mln zł w analogicznym okresie ub. r. EBITDA wyniosła 1 090 mln zł i była niższa o 11 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.

W I półroczu 2016 r. Energa odnotowała stratę netto wynikającą z konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość jej aktywów. Ze względu na jednorazowe odpisy na łączną kwotę 552 mln zł brutto Energa zanotowała stratę netto w wysokości 116 mln zł. 

Energa tłumaczyła odpis „zmianami w otoczeniu rynkowym, takimi jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymującymi się niskimi cenami energii elektrycznej”. Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Grupa wytworzyła w I połowie br. 1,8 TWh energii elektrycznej brutto wobec 2,3 TWh w analogicznym okresie 2015 r. 

red. gramwzielone.pl