PGE: mniejsza generacja i niższa cena sprzedanej energii

PGE: mniejsza generacja i niższa cena sprzedanej energii
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-wrzesień 2016 r. Zwracają uwagę: niższa produkcja energii w ujęciu rok do roku, a także niższa średnia cena sprzedanej energii w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. 

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła za okres styczeń-wrzesień br. 39 TWh (wobec 41,7 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 27,2 TWh (29,5 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej (cena sprzedaży na giełdzie) wyniosła 168 zł za MWh wobec 174 zł/MWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.

REKLAMA

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 31,9 TWh wobec 29 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 25,4 TWh wobec 24,8 TWh w analogicznym okresie 2015 r.

REKLAMA

PGE zastrzega, że powyższe wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

W pierwszym półroczu produkcja netto energii elektrycznej przez PGE wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa niż rok wcześniej, produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh (jako powód takiej sytuacji wskazuje się modernizację bloków w Bełchatowie), a produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r).

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r, osiągając wartość 0,5 TWh. PGE komentuje, że to efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 16,9 TWh i był 3 proc. wyższy niż w I połowie ubiegłego roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 11 proc. osiągając poziom 21,4 TWh.

PGE to największy producent energii w Polsce, a także największy w kraju producent energii odnawialnej – głównie za sprawą posiadanych farm wiatrowych. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. 

red. gramwzielone.pl