Udział OZE w miksie energii Portugalii na poziomie 60 proc.

Udział OZE w miksie energii Portugalii na poziomie 60 proc.
Fot. Nordex

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2016 r. odnawialne źródła odpowiadały za ponad połowę generacji energii w Portugalii. Największy udział w tym wyniku posiadała energetyka wodna. 

Odnawialne źródła energii w okresie styczeń-październik miały 60-procentowy udział w miksie energii Portugalii, przy czym źródła OZE z wyłączeniem hydroenergii miały 27-procentowy udział.

W tym okresie działające w Portugalii farmy wiatrowe wyprodukowały 9,965 TWh energii elektrycznej, co odpowiadało 21-procentowemu udziałowi w portugalskim miksie energii. Udział bioelektrowni wyniósł 5 proc., a źródeł fotowoltaicznych – 1 proc.

REKLAMA

Mające 33-procentowy udział w miksie energii Portugalii źródła wodne wyprodukowały 15,147 TWh energii.

W ubiegłym miesiącu przeciętna cena energii na iberyjskim rynku energii (MIBEL) wyniosła 35,6 EUR/MWh. Jak tłumaczy portugalskie stowarzyszenie branży energii odnawialnej APREN, ta cena była niższa od ceny zanotowanej w poprzednich miesiącach dzięki większej generacji z OZE.

REKLAMA

W tym roku w Portugalii zanotowano dni, w których źródła odnawialne pokrywały nawet całkowicie krajowe zapotrzebowanie na energię. Portugalczycy korzystali wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych nieprzerwanie aż przez 107 godzin, czyli przez ponad 4 dni – od godziny 6.45 w dniu 7 maja do godz. 17.45 w dniu 11 maja.

Produkcja energii z własnych, odnawialnych źródeł generuje dla Portugalczyków wymierne korzyści. Można zaliczyć do nich poprawę bilansu handlowego poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych, od których Portugalia była wcześniej mocno uzależniona. 

Portugalski dziennik „Diario de Noticias” informował, że tylko w 2013 r. oszczędności na imporcie gazu i węgla dla energetyki, zastąpionych przez własną generację z OZE, wyniosły 850 mln euro. W 2013 r. w Portugalii aż około 60 proc. wyprodukowanej i skonsumowanej energii elektrycznej pochodziło właśnie ze źródeł odnawialnych. Rok później udział OZE w portugalskim miksie energetycznym wyniósł 63 proc.

Według Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (IRENA), portugalski potencjał OZE na koniec 2015 r. wynosił: w przypadku energetyki wodnej ok. 5,7 GW, energetyki wiatrowej 5 GW, fotowoltaiki ok. 0,45 GW, a energetyki biomasowej ok. 0,53 GW. 

red. gramwzielone.pl