Tauron nawiąże współpracę ze startupami

Tauron nawiąże współpracę ze startupami
Tauron press

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dofinansowanie w wysokości blisko 6 mln złotych na program akceleracyjny dla startupów. Ideą ScaleUp, w ramach którego realizowany będzie projekt, jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw. Liderem projektu jest techBrainers, a głównym partnerem Tauron Polska Energia. W projekcie uczestniczą też firmy: Kross S.A. i Amplus S.A.

ScaleUp to program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno LAB.

Jak zaznacza Tauron, udział w tym programie to kolejny etap realizacji przedstawionej we wrześniu br. strategii biznesowej.

REKLAMA

Środowisko startupowe leży już od dłuższego czasu w obrębie zainteresowań Tauron. W opublikowanej na początku września br. strategii bardzo mocno ten obszar został zaadresowany. Obok tradycyjnie rozumianej działalności badawczo-rozwojowej, obszar współpracy z innowacyjnymi startupami będzie źródłem innowacyjnych rozwiązań budujących przyszłą wartość Grupy. Traktujemy program ScaleUP jako pierwsze przedsięwzięcie Grupy w tym obszarze – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia

REKLAMA

Dzięki intensywnej współpracy techBrainers, Taurona, Amplusa i Krossa nasz program jest rozpisany co do godziny, zarówno w części akceleracyjnej, jak i zaangażowania dużych przedsiębiorstw – komentuje Magdalena Jackowska-Rejman, CEO techBrainers. – Położyliśmy w nim szczególny nacisk na silną współpracę startupów z korporacjami. Oparliśmy nasz program na realnych precyzyjnie zdefiniowanych wyzwaniach dużych firm, a metodologię Pilot Maker zbudowaliśmy łącząc program akceleracji i najlepszych doświadczeń scoutingu technologicznego, procesu, w którym się specjalizujemy.

Na program składają się cztery fazy projektowe. Nabór i selekcja, na etapie której startupy poznają wyzwania partnerów Tauron, Kross, Amplus i selekcjonowane będą najbardziej odpowiadające tym wyzwaniom technologie. Następnie Speed Launch skupiająca się na networkingu i dopracowywaniu dokumentacji projektowej oraz definiowaniu krytycznych hipotez biznesowych. Faza trzecia Fast Iterative Prototyping jest poświęcona projektowaniu i realizacji eksperymentów biznesowych, weryfikujących krytyczne hipotezy z poprzedniej fazy. Następnie Faza Pilot to pilotażowe wdrożenie produktów lub technologii startupów we współpracy z dużym przedsiębiorstwem, a na końcu Market Lunch Support – faza zapewniająca poakceleracyjne wsparcie dla startupów z wykorzystaniem potencjału techBrainers R&D Club oraz partnerskich funduszy VC.

Ostatecznie program ukończy 25 startupów, które uruchomią pilotażowe wdrożenia swoich rozwiązań. „Pilot Maker” wystartuje w styczniu i wówczas startupy będą mogły składać wnioski o udział.

Jako Grupa wiążemy z tym programem duże nadzieje. Jest to pierwszy krok do realizacji naszej strategii w obszarze współpracy ze startupami. Liczymy docelowo na możliwość nawiązania trwałej współpracy z jak największą liczbą innowacyjnych startupów w obszarach, które wspólnie z firmą techBrainers zidentyfikowaliśmy na etapie pisania wniosku. Zakładamy, że przeanalizujemy możliwość wdrożenia produktów lub usług 20 małych firm, z tych które dostaną się do programu. Wspólnie z wybranymi startupami przeprowadzimy pilotaże na naszej infrastrukturze lub z klientami – komentuje Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Tauron Polska Energia .

red. gramwzielone.pl