Internetowa Platforma Aukcyjna już dostępna

Internetowa Platforma Aukcyjna już dostępna
Fot. Urząd Regulacji Energetyki

Od dzisiaj wytwórcy zainteresowani skorzystaniem z systemu aukcyjnego mogą rozpocząć procedurę rejestracji na produkcyjnej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Internetowa Platforma Aukcyjna jest dostępna pod tym adresem. URE zaznacza, że wszelkie informacje i oświadczenia wprowadzane do systemu będą miały charakter wiążący, a udostępniona wersja aplikacji nie jest wersją testową.

Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej określają przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz postanowienia Regulaminu aukcji. Wskazówki techniczne w zakresie korzystania z systemu IPA można znaleźć w Instrukcji użytkowania IPA.

REKLAMA

W tym tygodniu URE zaplanowało organizację spotkań informacyjnych dla inwestorów zainteresowanych udziałem w aukcjach. Pierwszy panel, który odbędzie się w dniu 15 grudnia, będzie poświęcony zagadnieniom związanym z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym. Natomiast następnego dnia zostaną przedstawione zasady funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr: (22) 487 57 35 lub mailowo na adres: lukasz.patulski@ure.gov.pl .

REKLAMA

Pierwsze aukcje zostaną zorganizowane w dniu 30 grudnia br. i będą prowadzone od godziny 6 rano do godz. 17-tej, w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu, który opublikował URE.

Na dzień 30 grudnia br. ogłoszono cztery rodzaje aukcji: dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW; dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW; dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż MW, a także dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh. 

W przypadku przedostatniej grupy Ministerstwo Energii sygnalizowało wcześniej, że chce objąć wsparciem budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW.  Więcej na temat pierwszej aukcji dla OZE w artykule: Pierwsze aukcje dla OZE odbędą się 30 grudnia br.

red. gramwzielone.pl