Polski rząd wyemitował "zielone obligacje" na 750 mln euro

Polski rząd wyemitował "zielone obligacje" na 750 mln euro
Fot. Ministerstwo Finansów

Polska jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała 5-letnie „zielone obligacje”, z których co do zasady powinny być finansowane proekologiczne inwestycje. Ministerstwo Finansów informuje, że celem emisji jest „finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko”.

Wartość wyemitowanych przez polski rząd obligacji wyniosła 750 mln euro, przy uzyskanej rentowności na poziomie 0,634 proc.

Green Bonds umożliwiły nam dalszą dywersyfikację bazy inwestorskiej, jako że zakupione zostały w dużej części przez inwestorów z wyraźnym zorientowaniem na inwestycje w obligacje typu „green” – komentuje Piotr Nowak, wiceminister finansów, dodając, że wobec dużego zainteresowania ofertą polskiego rządu podniesiono poziom zadłużenia do 750 mln euro z wcześniej zakładanego 500 mln euro, a także zawężono marżę ponad stopę swapową ze wstępnie ogłoszonego poziomu ok. 60 punktów bazowych do ostatecznie 48 pb.

REKLAMA

W celu zainteresowania inwestorów polskimi „zielonymi obligacjami” Ministerstwo Finansów przeprowadziło ostatnio trzydniowe „roadshow” wśród inwestorów w Europie, rozmawiając z ponad 30 inwestorami z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii.

Uzyskana rentowność obligacji jest analogiczna jaką uzyskalibyśmy w przypadku standardowej emisji publicznej na rynku euro o tym samym 5-letnim terminie zapadalności i wyniosła 0,634 proc. – komentuje Ministerstwo Finansów. 

Resort finansów podaje, że głównym celem emisji jest finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko. Fundusze pozyskane w ramach tej emisji mają być przeznaczone na finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles.

REKLAMA

– W szczególności pozyskane środki posłużyć mogą do finansowania wydatków budżetowych w 2017 r. odpowiadających w/w kryteriom lub na refinansowanie analogicznych wydatków poniesionych w latach 2014-2016. W ciągu 12 miesięcy od rozliczenia transakcji przedstawione zostanie zestawienie pokazujące na jakie cele środki zostały wykorzystane – informuje MF.

Struktura nabywców obligacji jest zdywersyfikowana, przy czym 61 proc. stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa.

Struktura geograficzna przedstawia się następująco: Niemcy i Austria (27 proc.), kraje Beneluxu (17 proc.), kraje nordyckie (15 proc.), Francja (13 proc.), Wielka Brytania i Irlandia (12 proc.), Polska (8 proc.), Stany Zjednoczone (4 proc.) oraz pozostałe kraje (5 proc.).

Obligacje zakupiły fundusze inwestycyjne (49 proc.), banki (22 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (16 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (12 proc.) oraz inne podmioty (1 proc.).

Przewidziany termin wykupu obligacji to 20 grudnia 2021 r. 

red. gramwzielone.pl