Pierwsi beneficjenci unijnych dotacji na rozwój sieci w celu przyłączeń OZE

Pierwsi beneficjenci unijnych dotacji na rozwój sieci w celu przyłączeń OZE
Fot. Ministerstwo Energii

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wczoraj podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Z unijnego dofinansowania skorzystają PGE Dystrybucja oraz Enea Operator.

Jak zaznacza resort energii, przyznane dofinansowanie ma na celu zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii  do sieci elektroenergetycznej.

PGE w ramach dwóch podpisanych wczoraj umów otrzyma z PO IiŚ dofinansowanie w kwocie ok. 27 mln zł na budowę linii napowietrznej do stacji 110/15 kV Korczowa wraz z budową stacji 110/15 kV Korczowa, a także na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki.

REKLAMA

Z kolei Enea Operator w ramach podpisanych wczoraj umów otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 37 mln zł na budowę stacji Choszczno II i Recz, budowę linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła-Krzewina-Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie, a także na przebudowę stacji 110/15 kV Wronki.

REKLAMA

ME informuje, że ze wsparcia w zakresie poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnego źródła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 jest prowadzone przez Ministerstwo Energii w trybie pozakonkursowym. Budżet przewidziany na dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2. to 150 mln euro.

Ministerstwo Energii prowadzi jeszcze nabór w przypadku poddziałania 1.4.1., w którym chodzi o dofinansowanie budowy lub przebudowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia związanej z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci dedykowanych ograniczaniu zużycia energii lub zwiększeniu możliwości przyłączeniowych źródeł odnawialnych. W ramach poddziałania 1.4.1 do podziału jest 100 mln euro.

Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych. 

red. gramwzielone.pl