OZE w Szkocji pokrywa 60 proc. zapotrzebowania na energię

OZE w Szkocji pokrywa 60 proc. zapotrzebowania na energię
Fot. Senvion

Brytyjski rząd przedstawił informacje o miksie energetycznym Wielkiej Brytanii w 2015 r. Szczególnie wysoki udział źródła odnawialne miały w miksie energetycznym Szkocji.

Jak wynika z danych brytyjskiego rządu, w 2015 r. udział OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej Wielkiej Brytanii wyniósł 24,6 proc. wobec 23,6 proc. w roku 2014. 

Większy udział, wynoszący 29,5 proc., odnotowała energetyka gazowa, a udział energetyki węglowej i jądrowej wyniósł odpowiednio 22,3 proc. i 20,7 proc. 2,8 proc. przypadło na źródła oparte na ropie i innych surowcach.

REKLAMA

Największy udział w brytyjskim miksie wytwarzania wśród technologii energetyki odnawialnej w 2015 r. miała energetyka wiatrowa (43 proc.). 

REKLAMA

Zwraca uwagę duży udział OZE w miksie energetycznym Szkocji. Źródła odnawialne w 2015 r. pokryły tam 59,4 proc. zapotrzebowania na energię wobec 49,7 proc. w roku wcześniejszym, a także wobec 29,7 proc. w roku 2012.

Jednocześnie udział OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej w 2015 r. w Szkocji wyniósł 42,2 proc. wobec 38 proc. w roku 2014. Energetyka jądrowa w 2015 r. miała 34,7-procentowy udział, węglowa – 16,2 proc., a gazowa – 3,7 proc.

Cel przyjęty przez władze Szkocji to produkcja takiej ilości energii ze źródeł odnawialnych, aby zaspokoić w 100 proc. szkockie zapotrzebowanie na energię.

Udział OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej w 2015 r. w Walii wyniósł 20 proc., w Północnej Irlandii sięgnął 26 proc., a w Anglii zanotowano poziom 21,5 proc. Większy udział w Angliii – 22,4 proc. – odnotowano tylko w przypadku elektrowni węglowych, które Brytyjczycy chcą jednak całkowicie zamknąć już do roku 2025. 

red. gramwzielone.pl