Zmiana na stanowisku prezesa Energi

Zmiana na stanowisku prezesa Energi
Energa press

Dariusz Kaśków stracił wczoraj stanowisko prezesa państwowego koncernu energetycznego Energa. Na razie zastąpi go Jacek Kościelniak, wcześniej, od niecałego miesiąca, członek Rady Nadzorczej Energa SA, a wcześniej m.in. poseł PiS.

Wraz z Dariuszem Kaśkowem, który pełnił funkcję prezesa Energi od początku 2016 r., stanowiska stracili wczoraj również dwaj inni członkowie zarządu Energa SA. Odwołano Mariusza Rędaszka, wiceprezesa ds. finansowych i Przemysława Piesiewicza, wiceprezesa ds. strategii rozwoju.

Rada Nadzorcza Energa SA powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Jackowi Kościelniakowi na okres trzech miesięcy. Obecnie w skład zarządu wchodzi również Mariola Anna Zmudzińska, wiceprezes ds. relacji inwestorskich oraz Grzegorz Ksepko, wiceprezes ds. korporacyjnych. O wyłonieniu nowych członków zarządu zadecyduje wynik konkursu.

REKLAMA

Jacek Kościelniak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jak zapewnia Energa, to ekspert w dziedzinie zarządzania finansami i rachunkowości, jest doświadczonym audytorem, członkiem Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Wcześniej był m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. W 2007 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W Sejmie V kadencji członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Z dniem 30 grudnia 2016 roku został powołany do składu Rady Nadzorczej Energa SA.

REKLAMA

Dariusz Kaśków to drugi z prezesów państwowych koncernów energetycznych mianowanych po wygranych przez PiS wyborach przez b. ministra skarbu Dawida Jackiewicza, którzy już stracili pracę.

W listopadzie 2016 r. z funkcji prezesa Taurona odwołano związanego z Jackiewiczem Remigiusza Nowakowskiego, a na jego miejsce powołano Filipa Grzegorczyka.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

red. gramwzielone.pl