IZE 17 listopada

Instytut Zrównoważonej Energetyki zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED’17).

Konferencja odbędzie się w dniach 14-17 listopada 2017 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie i obejmie swoją tematyką zagadnienia szeroko rozumianej energetyki, technologii paliw oraz ochrony środowiska.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego z Polski i ze świata, przedstawicieli samorządów i firm branżowych, a także wszystkie osoby zainteresowane najnowszymi osiągnięciami naukowymi z tematyki SEED’17. Nadesłane artykuły opublikowane zostaną w czasopiśmie Open Access IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, indeksowanym w bazach o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in. w bazie Web of Science. Rekomendowane przez Komitet Naukowy artykuły zostaną przesłane do publikacji w wybranych czasopismach z listy JCR.

REKLAMA
REKLAMA

Konferencja stanowi przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym oraz samorządowym. Celem wydarzenia jest popularyzacja zagadnień związanych ze zrównoważoną energetyką oraz wzrost świadomości ekologicznej i energetycznej w społeczeństwie.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w maju 2016 r. i zakończyła dużym sukcesem W konferencji SEED’16 udział wzięło ponad 150 uczestników z 13 różnych krajów (w tym: Anglii, Austrii, Czech, Iraku, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA, Szwecji, Turcji i Włoch) oraz 22 jednostek naukowych i naukowo-badawczych.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie www.seedconference.pl. Zapraszamy!