Program Region – wkrótce nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy

Program Region – wkrótce nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy
Fot. NFOŚiGW

Od 1 lutego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego Region. Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. to 200 mln zł, w tym dla funduszu podstawowego50 mln zł, dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – 116 mln zł, a dla zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami” 34 mln zł.

W ramach programu Region wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nawiążą współpracę z NFOŚiGW, indywidualnie określą beneficjentów końcowych programu i warunki wraz z warunkami finansowania, które zostaną im zaoferowane.

NFOŚiGW informuje, że dofinansowywanie w ramach programu Region obejmie wszystkie typy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujęte w planach działalności WFOŚiGW, w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki.

REKLAMA

Oprocentowanie pożyczek dla wojewódzkich funduszy zostało oparte o WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15 punktów bazowych nie mniej niż 2 proc. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższy niż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.

REKLAMA

Warunki finansowania udzielanego beneficjentom końcowym określą poszczególne WFOŚiGW, przy czym oprocentowanie tych pożyczek nie będzie mogło mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

Nabór do programu Region dla wojewódzkich funduszy zostanie przeprowadzony w terminie od 1 lutego do 29 września 2017 r. lub do wyczerpania środków. Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. wynosi do 200 mln zł, w tym: dla funduszu podstawowego – 50 mln zł na projekty wodno-kanalizacyjne; dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – 116 mln zł np. na działania antysmogowe, na instalacje fotowoltaiczne, czy też na termomodernizację, a dla zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł m.in. na usuwanie azbestu.

Biorąc pod uwagę, że warunki udzielania dofinansowania beneficjentom końcowym będą określały poszczególne wojewódzkie fundusze, uwzględniając przy tym uwarunkowania regionalne, zarezerwowane środki przyczynią się zarówno do realizacji istotnych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW, jak i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich, co jest jednym z priorytetów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy – komentuje NFOŚiGW.

Więcej o zasadach programu Region w artykule: Program Region. Dofinansowanie m.in. na mikroinstalacje OZE.

red. gramwzielone.pl