Jak zmienić decyzję środowiskową?

Jak zmienić decyzję środowiskową?
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

W jaki sposób stwierdzić nieważność decyzji? Jak działają tryby postępowania, ingerujące w kształt decyzji środowiskowej, w stosunku do której nie przysługuje już odwołanie? Jak skutecznie wznowić postępowanie? Jak naprawić błędy {więcej}w postępowaniu, uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych?

To główne zagadnienia seminarium MGG Conferences „Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji środowiskowej”, które odbędzie się 13 marca 2012 r. w Warszawie w centrum konferencyjnym Focus przy Al. Armii Ludowej 26.

Seminarium jest kolejnym z cyklu Akademii OOŚ, w ramach którego uczestnicy poznają prawne instrumenty ochrony interesów inwestora w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

REKLAMA

Tym razem tematyka koncentrować się będzie na trybach postępowania, w stosunku do których nie przysługuje odwołanie: zmianie decyzji, stwierdzeniu jej nieważności oraz wznowieniu postępowania.

REKLAMA

Zagadnienia te przybliży Jolanta Kochanowska, główny specjalista ds. obsługi prawnej i kontroli Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko z GDOŚ.

Seminarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych za uzyskanie decyzji środowiskowej w firmach i instytucjach publicznych realizujących projekty inwestycyjne. Prowadzone jest w bardzo przystępny sposób, również dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. Wykładowca przedstawi wiele praktycznych przykładów i wskazówek.

Udział jest odpłatny. Więcej informacji o seminarium, w tym program i arkusz zgłoszenia można znaleźć na stronie http://www.mgg-conferences.pl/.

tekst: MGG Conferences