Konfederacja Lewiatan: potrzebne zmiany w ustawie o OZE

Konfederacja Lewiatan: potrzebne zmiany w ustawie o OZE
Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan domaga się wprowadzenia zmian w ustawie o OZE „wynikających ze złych doświadczeń z przeprowadzonej niedawno aukcji na dostarczenie energii z OZE oraz niezgodności polskich regulacji z unijnymi rozwiązaniami w zakresie pomocy publicznej”.

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan w wydanym komunikacie krytycznie ocenia przygotowania i przebieg aukcji na dostarczenie energii z odnawialnych źródeł, która odbyła się 30 grudnia 2016 roku. W czasie jej trwania wystąpiły poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej (IPA), które spowodowały, że „wielu zarejestrowanych w niej wytwórców nie mogło złożyć ofert, pomimo spełnienia wszelkich wymaganych warunków oraz podjęcia niezbędnych do tego czynności i dochowania należytej staranności”.

Rada OZE proponuje przeprowadzenie jak najszybciej dodatkowej aukcji, która umożliwiłaby złożenie ofert wszystkim, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn technicznych 30 grudnia 2016 roku, a także wprowadzenie zmian w ustawie o OZE. Dotyczyłyby one m.in. promowania nowych wytwórców przy kolejności wyboru ofert aukcyjnych czy uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych – komentuje Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

REKLAMA
REKLAMA

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że „do braku poprawności w przygotowaniu aukcji przyczyniły się także kilkumiesięczne opóźnienia w wydawaniu przez ministra energii oraz rząd wszystkich rozporządzeń związanych z realizacją aukcji w 2016 roku”.

Prezes URE, który był zobowiązany do ogłoszenia terminu aukcji z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, ale dopiero po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wolumenu energii i kolejności przeprowadzenia aukcji, mógł zorganizować aukcję dopiero w ostatnim dniu roboczym 2016 roku. Efektem był brak możliwości unieważnienia i powtórzenia aukcji w innym terminie w tym samym roku, co powinno było nastąpić wobec problemów technicznych – komentuje Konfederacja Lewiatan.

O ile Ministerstwo Energii i URE zasygnalizowały w ubiegłym miesiącu przeprowadzenie aukcji „dogrywkowej”, która da szansę inwestorom, którym nie udało się złożyć ofert w dniu 30 grudnia, nadal nie wiadomo, kiedy ta aukcja się odbędzie, a także brakuje komunikatów ze strony Ministerstwa Energii na temat ewentualnych zmian regulacji, które rozwiążą problem konkurencji pomiędzy oferentami posiadającymi na swoje projekty uzyskaną wcześniej pomoc publiczną – np. unijną dotację – z oferentami, którzy takiej pomocy nie otrzymali i wobec czego muszą zgłosić do aukcji potencjalnie wyższą cenę za energię, co pogarsza ich pozycję w aukcji. 

red. gramwzielone.pl