Ustawa o OZE: wróci obowiązek zakupu zielonej energii?

Ustawa o OZE: wróci obowiązek zakupu zielonej energii?
sam churchil, flickr cc-by-2.0

Przywrócenie obowiązku zakupu energii z OZE i współczynniki korekcyjne zapisane w ustawie? Takie zmiany w projekcie ustawy o energii odnawialnej rozważa resort gospodarki. {więcej}

Ministerstwo Gospodarki rozważa zmianę projektu ustawy o OZE tak, aby uwzględnić w nim niektóre kluczowe kwestie wskazane przez przedstawicieli branży energetyki odnawialnej podczas konsultacji społecznych – takie jak konieczność wpisania do ustawy obowiązku zakupu przez zakłady energetyczne energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych, który w obecnym projekcie ustawy dotyczy jedynie tzw. mikroinstalacji.

Taką opinię sformułował cytowany przez wnp.pl Mariusz Radziszewski z resortu gospodarki – Teraz obowiązek zakupu energii z OZE spoczywa na sprzedawcach z urzędu, jednak w projekcie ustawy o OZE obowiązek ten został zniesiony. W naszej opinii eksperckiej należy ten obowiązek przywrócić– tłumaczy Radziszewski.

REKLAMA
REKLAMA

Zdaniem eksperta MG ds. nowej ustawy o OZE, w jej poprawionym projekcie należy także wpisać współczynniki korekcyjne – ale tylko ich pierwszą wersję – a także w sposób bardziej przejrzysty dla inwestorów sformułować wzór na obliczanie opłaty zastępczej.

Jak informuje wnp.pl, opinia ekspertów MG będzie jednym z elementów, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu nowego projektu ustawy o OZE.

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach i komentarzach dotyczących nowej ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Ustawa o OZE: bieżące informacje, analizy i komentarze

gr.