Energa: odpis na 132 mln zł

Energa: odpis na 132 mln zł
Fot. Energa

Energa informuje, iż w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości podjęła decyzję o wykonaniu odpisów aktualizujących wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł.

Jak tłumaczy Energa, głównym powodem odpisu są obecne i przewidywane niskie ceny energii elektrycznej.

Odpis ma charakter niegotówkowy i obciąży wynik operacyjny Grupy Energa w Segmencie Wytwarzanie, pozostając jednak bez wpływu na wynik EBITDA.

REKLAMA

Po dokonanych odpisach wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 586 mln zł.

W grudniu 2016 r. Energa i współpracująca z nią przy tej inwestycji Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MWe.

REKLAMA

Jak informuje Energa, głównym założeniem budowy bloku energetycznego w Ostrołęce jest „realizacja inwestycji rentownej, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy”.

Ostateczna wielkość odpisu wartości Elektrowni Ostrołęka B zostanie uwzględniona w skonsolidowanym raporcie za 2016 rok, którego publikacja ma nastąpić 30 marca br.

To kolejny odpis wartości aktywów Energi po dokonanym w ubiegłym roku odpisie na 552  mln zł z powodu utraty wartości aktywów w segmencie energetyki wiatrowej.

Energa tłumaczyła tamten odpis „zmianami w otoczeniu rynkowym, takimi jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymującymi się niskimi cenami energii elektrycznej”. Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Na potencjał OZE w Enerdze – zebrany w spółce Energa Wytwarzanie – składa się elektrownia wodna we Włocławku (160 MW), elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie, małe elektrownie wodne o łącznej mocy 42,3 MW, cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 185 MW oraz dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5,4 MW.

red. gramwzielone.pl