Dofinansowanie dla prosumentów z WFOŚiGW w Lublinie

Dofinansowanie dla prosumentów z WFOŚiGW w Lublinie
Mike Baker, flickr cc

WFOŚiGW w Lublinie rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie na inwestycje m.in. w domowe instalacje fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prowadzi kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. Ekodom. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części – do 25 lub 30 proc.

Dofinansowanie może obejmować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalna kwota pożyczki wynosi 3,5 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4 proc. w skali roku.

REKLAMA

Maksymalny okres finansowania wynosi 10 lat. Karencja, liczona od planowanej daty wypłaty pożyczki, wliczana jest do okresu spłaty. Karencja w spłacie rat kapitałowych nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Minimalny okres, na który może być zawarta umowa pożyczki, wynosi 2 lata.

Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Warunkiem udzielenia pożyczki jest także zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formie zaakceptowanej przez WFOŚiGW w Lublinie, w wysokości 130 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Dofinansowanie, z którego mogą skorzystać mieszkańcy woj. lubelskiego, może objąć takie inwestycje jak wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, a także zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, mikroelektrowni wiatrowch, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego.

REKLAMA

Maksymalna moc mikroinstalacji fotowoltaicznej lub mikroinstlacji wiatrowej, których zakup i montaż można sfinansować z programu Ekodom, wynosi 10 kW. W przypadku instalacji hybrydowych maksymalna moc to 12 kW.

W przypadku inwestycji w domowe instalacje OZE przewiduje się możliwość umorzenia pożyczki do 25 proc. jej wartości.

WFOŚiGW w Lublinie zastrzega, że wykonanie przedsięwzięcia powinno zostać zlecone specjalistycznej firmie, przy czym dla kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i instalacji wykorzystującej energię wiatru wymagane jest, by instalatorzy posiadali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii.

Nabór wniosków w programie Ekodom potrwa do końca marca br. Kolejny nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 września do 31 października br. WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie jednak prawo do wcześniejszego zakończenia lub unieważnienia naboru oraz wprowadzenia zmian określających terminy przyjmowania wniosków

Regulamin programu Ekodom wraz z niezbędnymi dokumentami jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl