Śląskie: 309 mln zł dotacji na OZE i efektywność energetyczną

Śląskie: 309 mln zł dotacji na OZE i efektywność energetyczną
Fot. Sunways

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął wszystkie konkursy o dofinansowanie projektów składanych w pierwszej turze wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Dotychczas do dofinansowania wybrano 98 projektów. Otrzymają one 309 mln zł unijnych dotacji. Obecnie trwa kolejny nabór projektów, w którym do pozyskania będzie łącznie ponad 200 mln zł unijnego wsparcia.

Jak informuje Urząd Marszałkowski woj. śląskiego, nabory projektów były prowadzone w pierwszym kwartale ubiegłego roku, równolegle we wszystkich subregionach. Łącznie do dofinansowania wybranych zostało 98 projektów na łączną kwotę dofinansowania prawie 309 mln zł. Najwięcej projektów zostało złożonych w subregionie centralnym, spośród nich wybrano 57 inwestycji, którym z całej puli przypada dofinansowanie w kwocie prawie 187 mln zł.

W ramach konkursu do wsparcia kwalifikowały się inwestycje polegające na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, likwidacji tzw. niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz inwestycje związane z budową instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

REKLAMA

Jak informuje Urząd Marszałkowski woj. śląskiego, istotnym czynnikiem, jaki był brany pod uwagę w trakcie oceny projektów, było między innymi to, czy inwestycja przyczyni się do redukcji pyłu PM10 emitowanego przez obiekt będący przedmiotem wsparcia, jak również czy realizacja projektu wpłynie znacząco na oszczędność energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

Aby uzyskać dofinansowanie na głęboką modernizację energetyczną, inwestycja musiała wykazać zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 25 proc., natomiast projekty z zakresu wymiany/modernizacji źródeł ciepła powinny były charakteryzować się zwiększeniem sprawności ekologicznej poprzez redukcję CO2 o co najmniej o 30 proc.

REKLAMA

Urząd Marszałkowski woj. śląskiego zaznacza w komunikacie, że omawiany obszar wsparcia daje również możliwość realizacji projektów w formule tzw. słonecznej gminy lub tzw. niskoemisyjnej gminy.

Mają to być projekty, które dotyczą głównie obszarów gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej na terenach, gdzie nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla budowy/podłączenia do sieci cieplnej. Na terenie gmin o zwartej zabudowie możliwe jest również finansowanie podłączenia budynków do istniejących sieci miejskich.

Nie ma natomiast możliwości dofinansowania projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO2 poniżej 30 proc. Redukcja CO2 o minimum 30 proc. nie dotyczy przyłączania do sieci cieplnej lub ogrzewania elektrycznego. W obszarze ochrony zdrowia natomiast projekty z zakresu termomodernizacji mogły dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie jest uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych.

Obecnie trwa kolejna tura naborów projektów w obszarze wsparcia na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Projekty można składać do końca maja br. Do pozyskania będzie łącznie ponad 200 mln zł unijnego wsparcia.

red. gramwzielone.pl