Klaster “Żywiecka Energia Przyszłości” rozpoczął działalność

Klaster “Żywiecka Energia Przyszłości” rozpoczął działalność
Fot. Siemens

Klaster energii “Żywiecka Energia Przyszłości” rozpoczął formalnie działalność. W siedzibie żywieckiego Związku Międzygminnego ds. Ekologii umowę o przystąpieniu do klastra podpisało 21 podmiotów. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie do 2030 roku niezależności energetycznej Żywiecczyzny.

Klastrem pokieruje 5-osobowy Komitet Sterujący. Przewodniczącym Komitetu został wiceprezes Katowickiej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, a jego zastępcą Marcin Caputa, prezes mającej siedzibę w Żywcu firmy Elmontaż.

Uczestnicy klastra energii “Żywiecka Energia Przyszłości” rolę lidera i równocześnie prowadzenie biura powierzyli Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii, którego pełnomocnikiem do spraw klastra jest Piotr Budzisz.

REKLAMA

Stronę samorządową reprezentuje powiat żywiecki, gminy i Związek Międzygminny jako reprezentant wszystkich gmin, które mają podpisać w najbliższym czasie umowę o przystąpieniu do klastra.

Pozostali uczestnicy klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości” to przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz prosumenci – m.in. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Grupa CZH, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,  grupa firm informatycznych, firmy z sektora OZE, firmy z rynku energii elektrycznej, a także Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Twórcy klastra informują ponadto, że powstaje również Rada Partnerów Klastra, do której przynależą między innymi Klaster 3×20, lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.

Klaster w najbliższym czasie rozpocznie proces naboru projektów i zadań, które będą mogły uzyskać status “Projektu Klastrowego”.

REKLAMA

W strukturach klastrowych mają się pojawić branżowe Centra Kompetencji i Usług Klastra, których zadaniem będzie merytoryczne wspieranie projektów klastrowych. Potencjał merytoryczny klastra ma wzmocnić Rada Naukowo-Programowa.

Podpisanie umowy jest zakończeniem dwuletniego procesu, który rozpoczął się od podpisania w lutym ub. roku listu intencyjny ws. współpracy w zakresie ochrony powietrza i zarządzania zrównoważoną energią przez starostę, burmistrza oraz wójtów powiatu żywieckiego. Wskazano wówczas, że instytucją, która zajmie się realizacją takich przedsięwzięć w imieniu gmin, będzie Związek Międzygminny ds. Ekologii. Ta instytucja powstała w 2000 r. z przekształcenia wcześniejszego Związku Komunalnego ds. Gazyfikacji w Żywcu, a dotąd zajmowała się m.in. realizacją unijnych projektów dotyczących np. kanalizacji. We wszystkich gminach powołano pełnomocników ds. energetycznych.

Związek rozpoczął współpracę z gminami przy tworzeniu założeń „master planu” zrównoważonej energii oraz planowaniu gospodarki niskoemisyjnej. W czerwcu 2016 roku podpisano porozumienie w formie kolejnego listu intencyjnego m.in. z marszałkiem woj. śląskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei w październiku współpracę ze Związkiem jako liderem tworzonego klastra sformalizował operator systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. Zwieńczeniem procesu organizacyjnego było podpisanie 12 grudnia 2016 r. listu intencyjnego klastra przez ponad 40 podmiotów.

Jak zapewniają pomysłodawcy projektu, zakończenie procesu organizowania klastra jest równocześnie początkiem realizacji celu głównego, jakim jest osiągnięcie do 2030 roku niezależności energetycznej Żywiecczyzny wraz z ograniczeniem niskiej emisji do poziomu bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców.

Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zintegrowane, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej.

Jednocześnie dzięki przyłączeniu do „nadrzędnej” sieci dystrybucji, nadwyżki lub niedobory energii w mikrosieci mogą być bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego. Klaster nie jest powołany do tego, aby prowadzić samodzielnie działalność energetyczną. Celem operacyjnym jest wdrożenie modelu rynku opartego na funkcjonowaniu tzw. mikrosieci – na obszarze zarządzanym przez operatora sieci dystrybucyjnej. W takiej lokalnej wspólnocie energetycznej działają m.in. różni wytwórcy energii elektrycznej. Źródła wytwórcze o różnej charakterystyce mogą przy tym i powinny uzupełniać się, wykorzystując zasoby lokalne i odnawialne – biogazownie, instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe czy produkujące energię w skojarzeniu. Klaster ma być instytucją, która uczestniczy w tworzeniu opisanego modelu od etapu planowania energetycznego aż do etapu realizacji konkretnych przedsięwzięć poprzez ich koordynowanie – zapewniają twórcy klastra.

W ciągu kilku tygodni ma się odbyć uroczysta konferencja, na której zostaną zaprezentowane założenia koncepcyjne, plany działania oraz struktura organizacyjna i operacyjna klastra energii “Żywiecka Energia Przyszłości”. 

red. gramwzielone.pl