Małopolska wymieni 26,5 tys. starych kotłów m.in. na OZE

Małopolska wymieni 26,5 tys. starych kotłów m.in. na OZE
Fot. Polski Alarm Smogowy

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ponad 26,5 tys. starych i nieekologicznych kotłów zostanie wymienionych w Małopolsce w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Taki ma być efekt zakończonych właśnie konkursów na unijne dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego.

Instalacje realizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu z RPO dla Małopolski mają zastąpić spełniające wszelkie normy ekologiczne piece na węgiel, gaz lub biomasę czy odnawialne źródła energii.

Właśnie zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach, w których do podziału jest prawie 220 mln zł. O dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ubiega się ponad 100 lokalnych samorządów z naszego regionu. Zdecydowana większość z nich złożyła dokumenty w obu tych konkursach.

REKLAMA

Środki, o które aplikowały gminy ostatecznie trafią do mieszkańców Małopolski – właścicieli domów jedno – i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Warunkiem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego oraz termomodernizacja budynku, w którym piec ma zostać zainstalowany.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja pokryje koszty demontażu starego pieca oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Natomiast przy wymianie starego pieca na nowy – opalanego gazem, biomasą lub węglem – dotacja pokryje koszty demontażu dotychczasowego urządzenia oraz zakup i montaż nowego, a także koszty instalacji niezbędnej armatury w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy.

REKLAMA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wylicza, że na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go kotłem na paliwo stałe lub gaz albo w przypadku wykorzystania do ogrzewania któregoś z odnawialnych źródeł energii można otrzymać równowartość 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Można także starać się o pokrycie kosztów instalacji. Maksymalna wysokość dotacji na ten cel to – w zależności od konkursu – nie więcej niż 6 tys. zł w przypadku konkursu 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, a także do 1 tys. zł w przypadku konkursu 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR) – w przypadku budynku jednorodzinnego. W przypadku budynku wielorodzinnego ta kwota może być odpowiednio wyższa i zależy od liczby odrębnych lokali mieszkalnych.

W Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE. W Metropolii Krakowskiej – z wyjątkiem Krakowa – dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych lub OZE oraz kotłów na biomasę. Poza Metropolią dofinansowanie obejmuje kotły gazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko najnowszej generacji.

Ostateczne warunki otrzymania dotacji przez mieszkańców określą poszczególne gminy i to tam wszyscy zainteresowani wymianą kotłów uzyskają niezbędne informacje.

UMWM informuje, że w ramach RPO dla Małopolski do dyspozycji na różne działania proekologiczne jest w nim zarezerwowane 420 mln euro.

red. gramwzielone.pl