Skarga przeciwko Polsce ws. zaniedbań w walce o czyste powietrze

Skarga przeciwko Polsce ws. zaniedbań w walce o czyste powietrze
Fot. Rockwool

Organizacje Akcja Demokracja, Prawnicy dla Ziemi, Miasto jest Nasze i Greenpeace Polska złożyły do Komisji Europejskiej skargę na stężenia toksycznego benzo(a)pirenu w powietrzu. Organizacje zarzucają władzom wieloletnie zaniedbania w działaniach na rzecz czystego powietrza w Polsce. Pod przygotowanym przez nie apelem podpisało się prawie 25 tys. osób.

– Głos ponad 20 tys. osób, które wsparły skargę świadczy o determinacji naszego społeczeństwa – mówi Piotr Cykowski z Akcji Demokracji. – Nie zgadzamy się, by niedzielny spacer z rodziną był zagrożeniem dla naszych najbliższych. Liczymy na to, że będzie to sygnał dla polskich władz do podjęcia realnych działań w walce o czyste powietrze.

ClientEarth przypomina, że stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu są przekroczone niemal na całym obszarze Polski i zarzuca władzom, że w obronie zysków dla sektora węglowego narażają Polaków na wdychanie powietrza, które nawet kilkunastokrotnie przewyższa normy europejskie. Ponad 80 proc. emisji tej substancji do powietrza to efekt spalania węgla w domowych piecach.

REKLAMA

Od lat czekamy na normy dla węgla, tymczasem mimo zapewnień rządu, projekt rozporządzenia w tej sprawie nie wycofuje ze sprzedaży detalicznej odpadów węglowych – mówi mec. Agnieszka Warso-Buchanan z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

REKLAMA

Jak podkreślają autorzy apelu, prawo unijne wymaga od państw członkowskich podjęcia wszelkich działań służących poprawie jakości powietrza, o ile nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, a w planach ochrony powietrza uchwalanych przez województwa nagminnie usprawiedliwia się brak działań wysokimi kosztami. Tymczasem według wyliczeń Komisji Europejskiej, zanieczyszczenie powietrza kosztuje nasz kraj 26 mld euro rocznie.

Władze krajowe i samorządowe przerzucają się odpowiedzialnością za rozwiązanie problemu albo zasłaniają wysokimi kosztami – mówi Jan Mencwel ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze.

Według raportów Europejskiej Agencji Środowiska od lat Polska ma najbrudniejsze powietrze w Europie pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu. Według danych GIOŚ, przy normie 1ng/m3, w 2015 roku średnia dla Polski wynosiła 4,74 ng/m3, a więc stężenie tej substancji w powietrzu było prawie pięciokrotnie wyższe niż pozwala na to prawo. 

red. gramwzielone.pl