Gminy na Pomorzu zaoszczędzą na oświetleniu

Gminy na Pomorzu zaoszczędzą na oświetleniu
tuchodi, flickr cc

Już wkrótce w województwie pomorskim ulice wielu gmin będą oświetlone lampami LED-owymi. Samorządom na Pomorzu przyznano unijne dofinansowanie na modernizację oświetlenia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. pomorskiego.

Wymienionych zostanie 18 tys. opraw oświetleniowych na oprawy LED wyposażone w autonomiczne moduły sterowania natężeniem oświetlenia. W efekcie samorządy zużyją o ponad 53 proc. mniej energii elektrycznej rocznie, co pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 4000 ton.

Nowe LED-owe oprawy oświetleniowe emitować będą światło o bardziej naturalnej barwie niż dotychczas emitowane przez lampy sodowe światło żółte. Dzięki temu ma się poprawić rozpoznawanie kolorów, obiektów i kształtów, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

REKLAMA

Regionalny Program Operacyjny, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, pozwala na pozyskanie środków na realizację strategii rozwoju województwa pomorskiego w zakresie gospodarki, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, systemu transportowego oraz redukcji emisji i ochrony środowiska. W zakresie redukcji emisji w Regionalnym Programie Operacyjnym dla woj. pomorskiego przeznaczono 71 mln zł m.in. na modernizacje oświetlenia ulicznego.

Energa informuje, że jej spółka Energa Oświetlenie wsparła samorządy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Dzięki elastycznym umowom, które firma podpisała z 18 pomorskimi miastami i gminami, samorządy pozyskały środki z funduszu unijnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na początku lutego br. Łączna wartość wszystkich projektów, w których partnerem była Energa Oświetlenie, to prawie 34 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację oświetlenia ulicznego.

Wypracowaliśmy nowy, bardziej elastyczny model naszej współpracy z gminami, w którym obie strony realizują zadania zorientowane na interes społeczny i uzyskanie efektu proekologicznego. Włożyliśmy ogromny wkład w przygotowanie przez gminy wniosków, przeprowadziliśmy audyty oświetleniowe oraz udzieliliśmy wsparcia prawnego – powiedział Piotr Meler, prezes Energa Oświetlenie.

Oświetlenie wymienione zostanie m.in. w Skarszewach, Człuchowie, Rzeczenicy, Przechlewie, Czarnem, Miastku, Tuchomiu, Czarnej Dąbrówce, Parchowie, Luzinie, Kościerzynie, Rumi, Redzie, Starogardzie Gdańskim, Bobowie i Dziemianach.

REKLAMA

Już na początku kadencji rozważałem możliwość wymiany oświetlenia sodowego na LED-owe, jednak kwota 800-900 tys. zł przekraczała możliwości budżetowe gminy. W tej chwili dzięki wsparciu z funduszy unijnych ta modernizacja będzie możliwa – powiedział Piotr Zabrocki, burmistrz miasta i gminy Czarne.

Energa informuje, że w ostatnich latach jej spółka Energa Oświetlenie zrealizowała wiele dużych projektów przebudowy i usprawnienia miejskiego oświetlenia ulicznego.

W gminie Kartuzy ponad 2 tys. wysłużonych i energochłonnych lamp sodowych zastąpiono energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi o mocach od 49 do 74 W, co przełożyło się na znaczne oszczędności dla miasta i realne korzyści dla środowiska naturalnego. Koszty zużycia energii elektrycznej obniżono o 50 procent. Miejscowości objęte modernizacją oszczędzają łącznie 625 MWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 510 ton.

W Bydgoszczy wymieniono aż 7,3 tys. lamp na oprawy LED-owe, w wyniku czego koszty energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie miasta spadły o ponad 60 procent. Wartość prac sięgnęła ponad 20 mln zł i był to drugi pod względem wielkości ogłoszony w Polsce przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego w ramach Programu Sowa.

W Koszalinie, w ramach umowy zawartej z miastem, Energa Oświetlenie wymieniła 900 lamp na oprawy LED-owe, dzięki czemu miasto oszczędza rocznie 600 MWh energii, co odpowiada zmniejszeniu emisji CO2do atmosfery o 550 ton w skali roku.

Ponadto, w Hajnówce, poza wymianą 470 lamp na oprawy LED-owe, działania modernizacyjne objęły także uruchomienie i konfigurację nowoczesnego systemu zdalnego sterowania i monitoringu oświetlenia o nazwie CPAnet, a w Trzebielinie i Postominie i prawie 50 innych miejscowościach przeprowadzono dopasowane do ich potrzeb i możliwości unowocześnienia systemów oświetlenia miejskiego.

red. gramwzielone.pl