KE: 444 mln euro dofinansowania na projekty energetyczne

KE: 444 mln euro dofinansowania na projekty energetyczne
Miguel Arias Canete / Partido Popular, flickr cc

Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu dofinansowania na 18 projektów zakładających inwestycje w unijną infrastrukturę energetycznąWartość przyznanej pomocy to 444 mln euro. Unijni urzędnicy podkreślają, że realizacja tych projektów umożliwi lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Fundusze trafią głównie na projekty mające na celu budowę interkonektorów między krajami UE – m.in. na jedyny „polski” projekt na liście, zakładający zwiększenie mocy przesyłowej gazu ze słowackim systemem przesyłowym. Wartość przyznanego dofinansowania na ten cel wynosi ponad 107 mln euro. To najwięcej spośród zakwalifikowanych do wsparcia inwestycji.

Dla porównania, „tylko” 40 mln euro trafi na największy projekt infrastrukturalny w niemieckiej energetyce, czyli korytarz przesyłowy, który ma połączyć północną i południową część Niemiec, w celu lepszej absorpcji energii produkowanej przez farmy wiatrowe zlokalizowane w północnej części Niemiec. Projekt zakłada budowę linii wysokiego napięcia o długości 700 km, wszystkie zostaną poprowadzone pod ziemią.

REKLAMA

Budowa interkonektorów to jeden z głównych celów unijnej polityki energetycznej, która jest realizowana w ramach tzw. unii energetycznej.

Integracja europejskich rynków energii ma służyć lepszemu wykorzystaniu OZE, a jednocześnie obniżeniu cen energii dla odbiorców końcowych.

REKLAMA

Budowa dofinansowanych ze środków unijnych interkonektorów miedzy Francją i Irlandią oraz Norwegią i Wielką Brytanią ma sprzyjać rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Północnym, której potencjał już teraz przekracza 12 GW.

Wśród nagrodzonych projektów są także inwestycje mające zwiększyć potencjał magazynowania energii. Możliwości produkcji energii wiatrowej ma zwiększyć dofinansowany przez KE projekt magazynu energii na sprężone powietrze, dla którego przyznane dofinansowanie wynosi 90 mln euro i który powstanie w Larne w Irlandii Północnej.

To kolejny krok milowy na drodze do czystszego, bardziej konkurencyjnego rynku energii w Europie. Odpowiednia infrastruktura energetyczna jest kluczowa dla rozwoju źródeł odnawialnych. Dzięki tym inwestycjom propozycje zawarte w pakiecie Clean Energy for All Europeans stają się bardziej realne – komentuje Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. klimatu i energii.

Lista 18 inwestycji w unijną infrastrukturę energetyczną, które uzyskały unijne dofinansowanie, jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl