Rząd przygotuje program termomodernizacji

Rząd przygotuje program termomodernizacji
Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Fot. MM Conferences / Europower

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała przygotowanie rządowego programu termomodernizacji, który ma być gotowy do połowy roku i dzięki któremu ocieplone ma zostać jak określiła to wiceminister „ponad 60 proc. dziurawych jak szwajcarski ser polskich domów”. 

Program termomodernizacji ma być elementem rządowego planu walki ze smogiem. Wiceminister Emilewicz dodała, że rząd kończy prace nad rozporządzeniem mającym określić parametry domowych kotłów, które – jak oceniła – powinno wejść w życie jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym. To rozporządzenie ma wykluczyć możliwość zakupu innych kotłów niż urządzenia 5. klasy.

Na razie założenia rządowego programu termomodernizacji nie są znane.

REKLAMA

Działania termomodernizacyjne mogą zostać włączone do innego krajowego programu o nazwie Region, który realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i który ma zastąpić m.in. zamknięty program Ryś zakładający dofinansowanie ze środków krajowych działań termomodernizacyjnych.

Program Ryś, który miał – zgodnie z założeniami poprzedniego zarządu NFOŚiGW – przyczynić się do ograniczenia smogu dzięki termomodernizacji domów jednorodzinnych, zakładał przyznawanie dopłaty w wysokości 20 lub 40 proc. – w przypadku zastosowania OZE, do kredytów na termomodernizację. Zakładano, że budżet programu Ryś wyniesie 300 mln zł. 

REKLAMA

Bezpośrednimi beneficjentami programu Ryś miały być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe – w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe – posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wdrożenie tego programu zostało jednak wstrzymane przez nowe władze NFOŚiGW.

Implementowany obecnie program Region, który ma być następcą zakniętych przez obecny zarząd NFOŚiGW programów Ryś, Kawka czy Prosument, jest obecnie na etapie naboru wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które mają odpowiadać za bezpośrednią obsługę beneficjentów. O tym, kto będzie mógł skorzystać z programu, mają decydować indywidualnie poszczególne WFOŚiGW.

Program zakłada dofinansowanie zwrotne. NFOŚIGW chce, aby oprocentowanie pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym było zmienne, powiększone o nie więcej niż 50 punktów bazowych w stosunku do oprocentowania pożyczki udzielonej wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej – lub stałe, określone przez WFOŚ, przy czym wysokość oprocentowania nie może mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

NFOŚiGW odpowiada ponadto za realizacje unijnych konkursów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których celem jest dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych. Środki unijne na ten cel przewidziane są również w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych, a w przypadku środków krajowych – także w indywidualnych programach realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. 

red. gramwzielone.pl