Ponad 5 mld euro straty RWE

Ponad 5 mld euro straty RWE
Fot. RWE

Czołowy niemiecki koncern energetyczny, którego wytwarzanie bazuje na konwencjonalnych źródłach energii, w 2016 r. zanotował kolejną stratę wynikającą głównie z wielomiliardowych odpisów wartości aktywów oraz kosztów związanych ze składowaniem odpadów jądrowych.

Na zanotowaną przez RWE stratę operacyjną za 2016 r. w wysokości 5,7 mld euro wpłynęły przede wszystkim odpisy wartości aktywów w wysokości 4,3 mld euro, z czego za odpis 3,7 mld euro miały odpowiadać elektrownie RWE zlokalizowane w Niemczech, a pozostałe odpisy są związane z aktywami w Wielkiej Brytanii, Holandii i Turcji.

RWE tłumaczy, że straty wynikają m.in. z dodatkowych obciążeń finansowych wynikających z przyjętych ostatnio zmian w niemieckim prawie, dotyczących zasad składowania odpadów nuklearnych, które pochodzą m.in. z elektrowni jądrowych RWE. Niemiecki koncern ma na ten cel zabezpieczyć w sumie aż 6,8 mld euro.

REKLAMA

Jednocześnie spółka miała zanotować w ubiegłym roku pozytywne dane operacyjne, osiągając zysk w ujęciu EBITDA na poziomie 5,4 mld euro, a w ujęciu EBIT – 3,1 mld euro, a także operacyjny zysk netto w wysokości 0,8 mld euro.

Niemiecki koncern zapewnia, że skutek przyniosły prowadzone wcześniej działania restrukturyzacyjne, w tym wydzielenie spółki innogy SE. Dodaje, że udało mu się zmniejszyć dług netto o 2,8 mld euro r/r – do poziomu 22,7 mld euro.

REKLAMA

Za ubiegły rok RWE ma wypłacić dywidendę w wysokości 0,13 euro na akcję, a dywidenda za rok 2017 ma wynieść według prognozy już 0,5 euro na akcję. Jednostkowa cena akcji RWE kształtuje się obecnie na poziomie około 13,5 euro.

RWE AG to obecnie jeden z największych producentów energii w Europie, przy czym ponad połowa produkowanej przez niemiecki koncern energii bazuje na węglu. Firma zatrudnia około 14 tys. pracowników.

Obecna struktura i profil biznesowy RWE to efekt podziału niemieckiego koncernu energetycznego, który sfinalizowano w ubiegłym roku, wydzielając ze struktur RWE AG spółkę zależną innogy SE, która ma się skupić na obszarach związanych z obsługą odbiorców końcowych, dystrybucją czy odnawialnymi źródłami energii.

RWE AG, które pozostało przy generacji bazującej na źródłach konwencjonalnych, obecnie posiada elektrownie o łącznym potencjale około 40 GW, które odpowiadają przeciętnie za około 1/3 dostaw energii w niemieckim systemie elektroenergetycznym.

red. gramwzielone.pl