Moc mikroinstalacji w sieci innogy Stoen Operator przekroczyła 1 MW

Moc mikroinstalacji w sieci innogy Stoen Operator przekroczyła 1 MW
Fot. innogy Polska

W ostatnim kwartale 2016 r. innogy Stoen Operatoroperator sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy i okolic przyłączył 37 mikroinstalacji OZE. To wynik gorszy niż w III kwartale 2016 r., ale lepszy niż we wcześniejszych kwartałach.

Jak przekazał portalowi Gramwzielone.pl Grzegorz Powązka z innogy Stoen Operator, w IV kwartale 2016 r. do sieci tego operatora przyłączono 37 mikroinstalacji o łącznej mocy 249 kW. W tym okresie nie przyłączono instalacji OZE innych niż mikroinstalacja, a wszystkie przyłączone mikroinstalacje są instalacjami opartymi na fotowoltaice.

Wynik zanotowany w IV kwartale jest gorszy niż w III kwartale 2016 r., w którym innogy Stoen Operator przyłączył do swojej sieci 67 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 382 kW, ale lepszy niż we wcześniejszych kwartałach. W I i II kwartale 2016 r. innogy Stoen Operator przyłączył do sieci odpowiednio 14 i 16 mikroinstalacji OZE. Natomiast w całym 2015 r. spółka innogy Stoen Operator przyłączyła w sumie 26 mikroinstalacji.

REKLAMA

Spółka innogy Stoen Operator podaje, że na koniec 2016 r. do jej sieci przyłączone były 173 mikroinstalacje o łącznej mocy 1043 kW. W tej liczbie 100 proc. stanowiły mikroinstalacje fotowoltaiczne.

REKLAMA

Oprócz mikroinstalacji do sieci tego operatora na koniec 2016 r. podłączone były jeszcze 4 większe instalacje OZE o łącznej mocy 513 kW. Na ten wynik składały się również wyłącznie źródła fotowoltaiczne.

Wcześniej innogy Polska poinformowała portal Gramwzielone.pl, że realizuje już rozliczenia z prosumentami zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE, która obowiązuje od połowy 2016 r.

Jak zapewnił Grzegorz Powązka z innogy Stoen Operator, liczniki dedykowane do mikroinstalacji przyłączanych do sieci innogy Stoen Operator umożliwiają rozliczanie prosumentów z uwzględnieniem wpisanego do tej ustawy tzw. bilansowania międzyfazowego.

innogy Polska poinformowało ponadto, że prosumenci, którzy są klientami spółki, a którzy rozliczają się z pobieranej energii na podstawie taryfy dwustrefowej, mogą liczyć na rozliczenie opustów osobno dla każdej strefy czasowej. Więcej na ten temat w artykule: Jak prosumentów dwustrefowych rozliczy w systemie opustów innogy Polska?

red. gramwzielone.pl