Powstaje zgorzelecki klaster energetyczny

Powstaje zgorzelecki klaster energetyczny
Fot. Siemens

Samorządowcy ze Zgorzelca tworzą klaster energetyczny, który ma realizować projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej, ograniczania niskiej emisji, projektów badawczo-rozwojowych oraz wsparcia przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej.

Oficjalne powołanie Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ma nastąpić w dniu 9 marca br.

Podpisy pod porozumieniem o jego utworzeniu złożą burmistrz miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, wójt gminy Zgorzelec Piotr Machaj oraz reprezentujący Politechnikę Śląską prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, który przy okazji uroczystości powołania klastra zapozna uczestników spotkania z ideą jego działania. 

REKLAMA
REKLAMA

Zgorzelecki klaster energetyczny będzie obejmował swoim działaniem obszar mieszczący się w granicach administracyjnych pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: gminy miejskiej Zgorzelec, gminy wiejskiej Zgorzelec, miasta i gminy Bogatynia, gminy Lubań i gminy miejskiej Lubań.  

Jak zapewniają samorządowcy ze Zgorzelca, przedsięwzięcie ma służyć nawiązaniu i rozwijaniu współpracy „na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących klaster”.

Cel to także „wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców”.

red. gramwzielone.pl