Spadek cen energii i zielonych certyfikatów na TGE

Spadek cen energii i  zielonych certyfikatów na TGE
Fot. Energa Wytwarzanie

W ubiegłym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano kolejny spadek średniej miesięcznej ceny praw majątkowych przyznawanych za produkcję energii z OZE. Spadły też ceny energii elektrycznej.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 4 655 584 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do lutego ubiegłego roku o 25,4 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na Rynku Terminowym Towarowym) ukształtował się w lutym na poziomie 1 587 310 MWh, a więc o był o 41,7 proc. niższy niż w lutym roku 2016 r.

REKLAMA

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 36,38 zł/MWh, czyli o 1,60 zł/MWh mniej niż w styczniu br.

W pierwszym marcowym notowaniu zielonych certyfikatów w notowaniach sesyjnych na TGE ich cena spadła do 33,92 zł/MWh wobec 34,87 zł/MWh w poprzednim notowaniu z 28 lutego. Natomiast cena w notowaniach pozasesyjnych spadła z 175,28 zł/MWh do jedynie 74,59 zł/MWh.

REKLAMA

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) w lutym wyniósł 34 357 toe. Oznacza to wzrost r/r o 168,4 proc. Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 190,48 zł/toe, do poziomu 1 028,90 zł/toe.

W ubiegłym miesiącu w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 12 973 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,55 zł/MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2017 roku 6 253 879 MWh, a więc o 42,4 proc. mniej niż w lutym roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 1,1 proc. do poziomu 2 127 310 MWh. Spadek r/r na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł 52,6 proc. przy wolumenie obrotu 4 126 569 MWh. 

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 154,75 zł/MWh, spadając w stosunku do stycznia br. o 9,29 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 159,20 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,39 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

red. gramwzielone.pl