W Słupsku powstaje klaster energii

W Słupsku powstaje klaster energii
Fot. Wodociągi Słupsk

Miejska spółka Wodociągi Słupsk jest liderem przedsięwzięcia zakładającego budowę lokalnego klastra energii. Jego pomysłodawcy chcą skorzystać z szans, jakie dają plany Ministerstwa Energii w zakresie wsparcia tego rodzaju podmiotów.Energia wytworzona lokalnie jest energią tańszą od sieciowej zapewniają.

Klaster energii w Słupsku ma bazować na wykorzystaniu kogeneracji i lokalnej dystrybucji energii cieplnej, a być może również elektrycznej. Wśród korzyści mających być efektem jego funkcjonowania wymieniane są niższe koszty energii dla odbiorców końcowych, brak subsydiowania takiej działalności, a także powstanie wartości dodanej dla każdego partnera, który zaangażuje się w klaster.

Idea projektu bazuje na połączeniu wspólnych interesów producentów, prosumentów  i odbiorców energii, którzy w ramach lokalnej sieci ciepłowniczej i/lub elektroenergetycznej mogliby wykorzystać posiadane potencjały energetyczne. Na terenie pomiędzy oczyszczalnią ścieków „Wodociągów Słupsk”, obiektami Engie Energetyka Cieplna oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zlokalizowani są zarówno duzi odbiorcy energii, jak np. park wodny, przemysł rybny, itp., jak również producenci energii z biogazu, wiatru i generacji rozproszonej – ocenia spółka wodociągowa ze Słupska.

REKLAMA

Wodociągi Słupsk od kilku lat realizują program podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, którego projektem flagowym jest Biorafineria Słupsk, oparta na energetycznym potencjale lokalnej oczyszczalni ścieków.

Pomysłodawcy klastra zwracają uwagę, że w ramach prac nad tym projektem pojawiają się nowe szanse i synergie poprzez stworzenie większego programu energetycznego, a nadwyżka generowanego ciepła może trafiać do okolicznej infrastruktury – m.in. do lokalnej kotłowni czy parku wodnego.

Wodociągi Słupsk informują, że w tym celu istnieje możliwość stworzenia stałej nadwyżki ciepła o mocy ok. 0,8-1 MW w istniejącej kogeneracji CHP wspartej odpowiednim węzłem cieplnym, a odległość pomiędzy oczyszczalnią, o odbiorcami publicznymi – m.in. lokalnym centrum zdrowia, rehabilitacji i rekreacji 3Fale – wynosi zaledwie ok. 1,5 km.

REKLAMA

Słupska spółka wodociągowa zapewnia, że dla tych odbiorców może zapewnić stabilne dostawy energii dzięki generacji z biogazu i zapewnia, że występuje też duża ilość energii odpadowej pochodzącej z instalacji chłodniczych i kogeneracji, którą można racjonalnie wykorzystać w ramach własnej lokalnej sieci dystrybucyjnej.

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest już producentem energii odnawialnej, korzystającym z certyfikatów za produkcję zielonej energii oraz certyfikatów kogeneracyjnych.

Pomysłodawcy słupskiego klastra wskazują jednocześnie na kwestie, które wymagają rozwiązania, a których nie rozwiązuje na razie choćby ustawa o OZE, w której obecnie znajdziemy jedynie ogólną definicję klastra energii – co, według zapowiedzi Ministerstwa Energii, ma się jednak zmienić.

Wodociągi Słupsk wskazują, że niejasna pozostaje sprawa odpowiedzialności podmiotów wschodzących w skład klastra, a także opomiarowania, ustalania cen energii, przesyłu czy bilansowania. Nie jest też jasne, w jakiej formie ma działać klaster – czy na podstawie umowy cywilnoprawnej czy np. w formie spółdzielni.

Eksperci wskazują na możliwość starania się o środki z projektu pilotażowego przygotowywanego przez Ministerstwo Energi. „Wodociągi” rozważają możliwość przygotowania takiej aplikacji i złożenia jej jeszcze w tym roku – zapewnia słupska spółka wodociągowa.

red. gramwzielone.pl