Centralna Dyspozycja Mocy uruchomiona przez Eneę Operator

Centralna Dyspozycja Mocy uruchomiona przez Eneę Operator
Centralna Dyspozycja Mocy. Fot. Enea Operator

Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) została oddana do użytku przez spółkę Enea Operator. Od teraz należąca do firmy sieć wysokiego napięcia będzie sterowana z jednego miejsca, a taka organizacja służb ruchu ma umożliwić elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV.

W przypadku Enei Operator, zadaniem Centralnej Dyspozycji Mocy będzie prowadzenie ruchu w sieci 110 kV w północno-zachodniej Polsce. CDM będzie m.in. lokalizować i likwidować zakłócenia oraz awarie w sieci wysokiego napięcia. Do jej zadań należy również koordynowanie bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych sieci wysokiego napięcia. CDM znajduje się w Poznaniu, w głównej siedzibie Enei Operator.

Centralna Dyspozycja Mocy, którą właśnie uruchomiliśmy, to bardzo nowoczesna jednostka. Zastosowane w niej rozwiązania informatyczne pochodzą z polskich firm. Możliwości systemów informatycznych do zarządzania pracą sieci nie ustępują, a może nawet przewyższają, systemy użytkowane w innych krajach – komentuje Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

REKLAMA

CDM będzie w Enei Operator nadrzędną jednostką ruchową, a jej zadaniem ma być również bilansowanie mocy oraz zarządzanie generacją jednostek wytwórczych z OZE przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia, współpraca z operatorem systemu przesyłowego i innymi operatorami systemu dystrybucyjnego, a także ze służbami energetycznymi użytkowników systemu dystrybucyjnego.

REKLAMA

 Dzięki takiej organizacji służb będziemy mogli sterować z jednego miejsca przepływami energii elektrycznej w całej Enei Operator. To z kolei pozwoli na szybszą i kompleksową  eakcję na wszelkie zakłócenia występujące w sieci wysokiego napięcia. Będziemy mogli także bardziej elastycznie planować prace eksploatacyjne i modernizacyjne na sieci 110 kV, aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do naszych klientów – komentuje Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

W nowej organizacji służb ruchu Enei Operator poza CDM pracą urządzeń elektroenergetycznych zarządzać będą również oddziałowe dyspozycje stacji (ODS) oraz regionalne dyspozycji mocy (RDM) w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia.

Taka struktura służb ruchu jest odpowiedzią spółki na ciągły rozwój sieci dystrybucyjnej oraz generacji rozproszonej przyłączanej do sieci – zapewnia Enea. 

red. gramwzielone.pl