ME opublikowało ekspertyzę nt. klastrów energii

ME opublikowało ekspertyzę nt. klastrów energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Energii opublikowało ekspertyzę na temat klastrów energii, której przygotowanie zostało zlecone konsorcjum, w skład którego weszły Krajowa Agencja Poszanowania Energii, WiseEuropa-Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Atmoterm przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.  

W liczącym ponad 300 stron opracowaniu znajdziemy informacje na temat postulowanych celów i zakresu funkcjonowania klastrów, a także propozycje zasad, na których mają się opierać tego rodzaju podmioty, czy przykładowe modele biznesowe wraz z ich założeniami technicznymi i finansowymi.

Korzyści ekonomiczne z funkcjonowania klastra energii, wynikające z racjonalizacji w obszarze dystrybucji energii, będą mogły przełożyć się na ograniczenie kosztów funkcjonowania zrzeszonych w nich odbiorców: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz JST zmniejszając zarazem zagrożenie ubóstwem energetycznym oraz stymulując lokalną gospodarkę gmin, w szczególności na obszarach słabiej zurbanizowanych. Klastry energii zdają się umiejscawiać OZE we właściwym dla nich miejscu, blisko lokalnych odbiorców. Przy nowym spojrzeniu na organizację sektora dystrybucji, która aktualnie odpowiada jedynie potrzebom ściśle scentralizowanego systemu energetycznego, rodzi się perspektywa uniezależnienia OZE od zewnętrznych systemów wsparcia w dłuższej perspektywie czasowej – komentują autorzy opracowania. 

REKLAMA
REKLAMA

Ministerstwo Energii umożliwia zgłaszanie uwag do ekspertyzy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ME pod tym link

Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce (link do opracowania)

red. gramwzielone.pl