Liczba magazynów energii w Niemczech przekroczyła 50 tys.

Liczba magazynów energii w Niemczech przekroczyła 50 tys.
Fot. BMW

Niemieckie stowarzyszenie branży solarnej Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) informuje, że obecnie w Niemczech działa już ponad 52 tys. magazynów energii, które gromadzą energię z instalacji fotowoltaicznych, i szacuje, że ta liczba przekroczy 100 tys. już w przyszłym roku.

Tylko w ubiegłym roku nasi zachodni sąsiedzi mieli uruchomić ok. 20 tys. magazynów. Łączna pojemność 52 tys. magazynów energii, które zainstalowano w Niemczech do końca ubiegłego roku, ma – według BSW Solar – pozwalać na zgromadzenie około 300 MWh energii elektrycznej. To – jak przelicza BSW Solar – wystarcza do wykonania 360 tys. cykli prania w temperaturze 60 st. C.

BSW Solar tłumaczy wzrost sprzedaży magazynów energii rosnącym zainteresowaniem Niemców w zakresie autokonsumpcji produkowanej energii. Obecnie – wobec wzrostu kosztów energii dla odbiorców końcowych oraz wobec spadku taryf za energię sprzedawaną do sieci – właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych za naszą zachodnią granicą są przede wszystkim zainteresowani wykorzystaniem produkowanej energii na własne potrzeby.

REKLAMA

Dodatkowo popyt na magazyny energii napędza spadek kosztów tej technologii, który BSW Solar ocenia na 40 proc. w ciągu ostatnich 3 lat.

Niemieckie stowarzyszenie branży solarnej podaje, że obecnie w Niemczech co druga osoba zainteresowana montażem instalacji fotowoltaicznej chce jednocześnie zainstalować magazyn energii.

REKLAMA

Zakup domowych magazynów energii wspiera też rządowy program subsydiów. Zgodnie z zasadami nowej wersji programu, którą wdrożono na początku 2016 r., jego beneficjenci mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z opcją refundacji części poniesionych kosztów – do maks. 25 proc. kosztów kwalifikowanych, które przeznaczono wyłącznie na zakup i montaż magazynu energii.

W lipcu 2016 r. ten poziom obniżono z 25 proc. do 22 proc., a od stycznia 2017 r. do 19 proc. Następnie, od lipca 2017 r., poziom dopłat zostanie zmniejszony do 16 proc., od stycznia 2018 r. – do 13 proc., a w drugiej połowie 2018 r. – już tylko do 10 proc.

W ubiegłym roku, w którym dosyć szybko wykorzystano dostępną wówczas pulę środków, KfW zaakceptował 6,5 tys. wniosków o dofinansowanie.

Kryterium kwalifikacji inwestycji do programu to maks. moc instalacji fotowoltaicznej na poziomie 30 kWp. Dodatkowy warunek to ograniczenie ilości energii wprowadzanej do sieci dzięki wykorzystaniu magazynu energii do maks. 50 proc. generacji z PV.

W ramach nowego etapu programu dopłat do domowych magazynów energii Berlin przeznaczy na ten cel 30 mln euro, a środków ma wystarczyć do końca roku 2018. Programem zarządza, podobnie jak wcześniej, federalny bank KfW.

red. gramwzielone.pl