PSE i Energa zbudują z Japończykami inteligentną sieć z magazynami energii

PSE i Energa zbudują z Japończykami inteligentną sieć z magazynami energii
Pierwszy w Polsce przemysłowy magazyn energii. Fot. Energa

PSE i Energa ze strony polskiej oraz spółki z grupy Hitachi i Sumitomo Mitsui Banking Corporation ze strony japońskiej podpisały umowę o współpracy przy realizacji demonstracyjnego projektu z zakresu inteligentnych sieci współpracujących z magazynami energii w technologii BESS.

Hitachi oraz Hitachi Chemical podpisały w piątek umowę wdrożeniową z PSE oraz spółkami z grupy Energa. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy przez Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC z japońską rządową agendą NEDO.

To konsekwencja listów intencyjnych podpisanych w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Energii z przedstawicielami rządu Japonii.

REKLAMA

Celem projektu jest przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie ma bazować na japońskiej technologii automatyki systemowej oraz na hybrydowym magazynie energii elektrycznej (BESS).

W ramach projektu Hitachi przy współpracy z PSE i spółkami z grupy Energa zbuduje system SPS, natomiast Hitachi Chemical będzie odpowiedzialne za budowę hybrydowego magazynu energii elektrycznej wyposażonego w baterie litowo-jonowe i  kwasowo-ołowiowe. Ponadto, Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zbada modele biznesowe dla systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną oraz systemów magazynowania energii.

System SPS w trybie ciągłym ma wykonywać obliczenia w oparciu o informacje on-line dostarczane z  systemu SCADA i na ich podstawie opracowuje scenariusze działań dla określonych zakłóceń, poprzez wykonywanie cyklicznych analiz. W przypadku wystąpienia zakłócenia, system SPS dokona niezbędnych sterowań w celu wyeliminowania przeciążeń na podstawie wyników analiz.

Z kolei projekt hybrydowego magazynu energii (BESS), wyposażonego w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe, zakłada zmniejszenie całkowitych kosztów systemów magazynowania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie hybrydowego systemu magazynowania.

REKLAMA

Hybrydowy system magazynowania energii elektrycznej ma się charakteryzować zarówno wysoką wydajnością dzięki wykorzystaniu technologii litowo-jonowej jak i efektywnością kosztową poprzez zastosowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Celem instalacji BESS jest sprawdzenie funkcjonalności bateryjnego magazynu energii opartego o  technologie litowo-jonową i kwasowo-ołowiową oraz sprawdzenie możliwości szerszego ich wykorzystania w systemie elektroenergetycznym, w zakresie ochrony systemu przed przeciążeniem na liniach przesyłowych i dystrybucyjnych WN oraz magazynowania energii w warunkach wysokiego udziału generacji elektrowni wiatrowych oraz zapewnienia wymaganych rezerw.

Wyżej opisane zagadnienia obejmują również następujące funkcjonalności: ograniczanie krótkoterminowych wahań mocy farm wiatrowych, świadczenie usług systemowych w zakresie regulacji częstotliwości na rzecz operatora systemu przesyłowego, świadczenie usług systemowych podobnych do tych, które są świadczone przez elektrownie szczytowo-pompowe, świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy mocy, a także arbitraż cenowy.

Ponadto w ramach umowy Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC mają zweryfikować zalety systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz systemów magazynowania energii elektrycznej, a także przedstawić modele biznesowe umożliwiające ich szersze wykorzystanie.

Decyzja o realizacji projektu przez następne 3,5 roku została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które było realizowane od lutego 2015 do listopada 2016 roku przez Hitachi, Hitachi Chemical, SMBC oraz inne zaangażowane w projekt instytucje.

Energa jest pierwszym polskim koncernem energetycznym, który eksploatuje przemysłowy magazyn energii. Instalacja o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh została uruchomiona w ubiegłym roku w okolicach Pucka. Więcej na temat tej inwestycji w artykule: Pierwszy w Polsce przemysłowy magazyn energii.

red. gramwzielone.pl