Kujawsko-pomorskie: jeszcze miesiąc na złożenie wniosku o dotację na OZE

Kujawsko-pomorskie: jeszcze miesiąc na złożenie wniosku o dotację na OZE
Conergy press

Trwa nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. kujawsko-pomorskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: mikroinstalacje: schemat 1.: Budynki mieszkalne i publiczne z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej, schemat 2.: Infrastruktura opieki zdrowotnej z wyłączeniem szpitali wojewódzkich, schemat 3.: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie.

W ramach schematu 1. o dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku schematu 2. – jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego, a także podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Natomiast w ramach schematu 3. beneficjentami mogą zostać – samorząd województwa, samorządowe osoby prawne samorządu województwa, szpitale, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, a także spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.

REKLAMA
REKLAMA

Do dofinansowania przewidziano projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji z wyjątkiem mikroinstalacji wiatrowych, a w przypadku schematu 2 i 3 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dofinansowanie w ramach schematu 1. nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Natomiast w ramach schematów 2. i 3. maksymalne dofinansowanie w przypadku projektów dotyczących realizacji mikroinstalacji w infrastrukturze związanej z infrastrukturą zdrowotną może wynieść nie więcej niż 60 proc.

Budżet konkursu wynosi 43,3 mln zł. Rozstrzygnięcie zaplanowano na wrzesień br.

red. gramwzielone.pl