Wzrost zatrudnienia w OZE zrekompensuje straty w sektorze paliw kopalnych

Wzrost zatrudnienia w OZE zrekompensuje straty w sektorze paliw kopalnych
Fot. SolarWorld

Globalne emisje dwutlenku węgla z sektora energetycznego mogą zostać zredukowane o 70 proc. do 2050 roku i kompletnie zniknąć do 2060 roku równocześnie z osiągnięciem pozytywnego wyniku ekonomicznego – czytamy w opublikowanym dzisiaj przez International Renewable Energy Agency (IRENA) i International Energy Agency (IEA) raporcie „Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-Carbon Energy Transition”.

Autorzy raportu oceniają, że wykorzystanie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w krajach G20 i globalnie może przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 gwarantującego zatrzymanie wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, a więc do poziomu pozwalającego uniknąć najniebezpieczniejszych konsekwencji zmiany klimatu.

Całkowite inwestycje potrzebne do dekarbonizacji sektora energetycznego szacowane są na 29 bilionów dolarów do 2050 roku, czyli 0,4 proc. globalnego PKB. Jak wskazuje IRENA, te inwestycje wraz z innymi politykami i działaniami prorozwojowymi doprowadzą do wzrostu globalnego PKB o 0,8 w 2050 roku, stworzenia nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej, których liczba przewyższyłaby i zrekompensowała straty w sektorze paliw kopalnych, wzrostu dobrobytu poprzez dodatkowe korzyści dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

REKLAMA

Jak czytamy w raporcie, już w roku 2015 r. globalny sektor odnawialnych źródeł energii zatrudniał ponad 8 mln pracowników, z czego najwięcej przypadało na sektory energetyki słonecznej i bioenergii. Najwięcej osób branża OZE zatrudniała wówczas w Chinach (3,52 mln), Brazylii (0,92 mln), USA (0,77 mln), Indiach (0,42 mln), Japonii (0,39 mln), a także w Niemczech 0,36 mln.

W 2015 roku sektor energetyczny odpowiadał globalnie za emisje 32 gigaton (GT) CO2. Raport wskazuje, że poziom emisji w energetyce musi spadać systematycznie do 9,5 GT do 2050 roku, aby zmieścić się w limicie poniżej 2 stopni Celsjusza, wyznaczonego przez Porozumienie paryskie, a 90 proc. tych emisji można zredukować poprzez rozwój energetyki odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej.

REKLAMA

Autorzy raportu wyliczają, że OZE obecnie odpowiada za 24 proc. światowego miksu wytwarzania energii i 16 proc. zaopatrzenia w pierwotne źródła energii. Jak wskazuje IRENA, do 2050 roku odnawialne źródła energii powinny odpowiadać za 80 proc. produkcji energii i 65 proc. pierwotnych źródeł energii.

W raporcie podkreśla się także potrzebę objęcia transformacją nie tylko sektora wytwarzania energii, ale także pozostałych sektorów dotyczących odbiorców końcowych, takich jak  budownictwo, przemysł czy transport. Według autorów raportu, auta elektryczne powinny stać się dominującym typem samochodów do 2050 roku.

Porozumienie paryskie pokazało bezprecedensową determinację, aby działać na rzecz klimatu. Należy skupić się na dekarbonizacji globalnego systemu energetycznego, ponieważ odpowiada on za niemal 2/3 emisji gazów cieplarnianych.  Ekonomiczne warunki dla transformacji energetycznej nigdy nie były lepsze. Już teraz na całym świecie powstają odnawialne źródła energii produkujące energię taniej niż z paliw kopalnych. Dekarbonizacja może stać się paliwem do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego i tworzyć nowe miejsca pracy. Jesteśmy w dobrym momencie, aby przekształcić globalny system elektroenergetyczny, ale sukces będzie zależał od podjęcia szybkich działań, ponieważ opóźnienia podniosą koszty dekarbonizacji – wskazuje Adnan Z. Amin, dyrektor generalny Irena.

Raport „Perspectives for the energy transition: Investment needs for a low-carbon energy system” jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl