Integracja polskiego rynku z sąsiednimi to niższe ceny energii

Integracja polskiego rynku z sąsiednimi to niższe ceny energii
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii

Forum Energii przeanalizowało, jak integracja rynku energii, jeden z priorytetów Unii Europejskiej, wpłynie na ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce. Eksperci think-tanku zapewniają, że w zależności od opcji integracji rynków z jakim krajem następuje połączenie oraz jaka jest jego moc cena hurtowa energii elektrycznej może spaść w Polsce maksymalnie o 5 proc.

Forum Energii informuje, że wykonane przez jego ekspertów modelowanie pokazuje, że wpływ integracji na tzw. dobrobyt społeczny będzie pozytywny – zyskują konsumenci oraz operator systemu przesyłowego, natomiast producenci energii będą postawieni przed większą presją kosztową.

Dr Joanna Maćkowiak Pandera z Forum Energii zaznacza, że wobec piętrzących się problemów związanych z transformacją sektora energetycznego istnieje obawa, czy polscy wytwórcy poradzą sobie z zagraniczną konkurencją, a także szacuje, że w pełni zintegrowany z europejskim, polski rynek energii może zmniejszyć się maksymalnie o ok. 15 proc.

REKLAMA

Z naszych analiz wynika, że na łączeniu rynków energii zyskuje przemysł i ogólnie konsumenci w Polsce. Jednak dla wytwórców oznacza to większą konkurencję. Jednym z największych wyzwań dla decydentów jest ważenie i godzenie interesów wytwórców i konsumentów energii w Polsce. Zwłaszcza, że ceny energii wpływają na całą gospodarkę i rozwój w kolejnych latach oraz mają przełożenie na konkurencyjność – komentuje dr Joanna Maćkowiak Pandera.

Z kolei dr Maciej Bukowski zwraca uwagę, że inwestowanie w połączenia międzysystemowe na granicy polsko-niemieckiej już prowadzi do spadku ceny energii w Polsce, niezależnie od kształtu naszego miksu energetycznego. – Służy to konsumentom, zmuszając producentów do większego wysiłku modernizacyjnego – komentuje ekspert Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich WiseEuropa.

Dr Bukowski zaznacza jednak, że potencjał tych połączeń jest na razie ograniczony ze względu na niekontrolowane przepływy z Niemiec, ale ta sytuacja zmieni się dzięki inwestycjom w tzw. przesuwniki fazowe oraz dzięki zmianom organizacyjnym wobec podziału niemiecko-austriackiego obszaru energetycznego.

REKLAMA

Konsumenci mogą się cieszyć, ale producenci muszą brać to pod uwagę w planach inwestycyjnych – podkreśla dr Bukowski, oceniając, że większa integracja z państwami bałtyckimi najprawdopodobniej zmniejszy dochody polskiego operatora sieci z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych. Zaznacza jednak, że integracja ta jest korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw.

Forum Energii ocenia, że w perspektywie kolejnych 10 lat, gdy Polska może zmierzyć się z problemem brakujących mocy, możliwość importu energii elektrycznej w niektórych momentach roku będzie istotnym wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego systemu, a ochrona krajowych producentów poprzez zaniechanie planów integracji będzie działaniem gospodarczo nieefektywnym, gdyż długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii można pogodzić z uzyskiwaniem oszczędności operacyjnych dzięki wzmożonej wymianie transgranicznej

Autorzy analizy zwracają przy tym uwagę, że im wyższa będzie cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2), tym wyższa korzyść netto wynikająca z integracji. Zależnie od cen CO2, integracja w wariancie zachodnim oraz bałtyckim prowadzi do zmniejszenia rocznych krajowych wydatków na uprawnienia do emisji w ramach systemu ETS o 340-660 milionów euro w 2030 roku – czytamy we wnioskach analizy.

Forum Energii zaznacza, że potencjalne straty producentów energii w Polsce będą mogły zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie mechanizmów kompensujących, pochodzących z wypracowanej nadwyżki.

Analizę „Opcje integracji polskiego rynku energii w ramach Unii Europejskiej” na zlecenie Forum Energii przygotowała węgierska energetyczna firma doradcza REKK oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich – WiseEuropa. Jej celem było lepsze zrozumienie konsekwencji integracji rynków oraz przedstawienie wpływu na polskich konsumentów i producentów energii w regionie Europy Wschodniej i centralnej.

red. gramwzielone.pl