Resort gospodarki ograniczy wsparcie dla współspalania

Resort gospodarki ograniczy wsparcie dla współspalania
Thomas Ott, flickr cc-by-2.0

Ministerstwo Gospodarki w projektowanym systemie wsparcia dla OZE chce ograniczyć i docelowo zlikwidować preferencje dla współspalania poprzez {więcej}ograniczenie tzw. współczynnika korekcyjnego i okresu wsparcia.

Po wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami Greenpeace, którzy chcą wyłączenia tehnologii współspalania z systemu wsparcia dla OZE, resort gospodarki zapowiedział podjęcie kroków mających na celu ograniczenie wsparcia dla współspalania m.in. poprzez ograniczenie tzw. współczynnika korekcyjnego, który będzie determinował wartość zielonych certyfikatów, a więc i dochodu z produkcji energii w technologii współspalania – czyli splania biomasy i węgla, co obecny system uznaje jako „pełnoprawną” technologię OZE.

– Dalej mamy do czynienia z procederem produkcji pseudo-zielonej energii na bazie współspalania z węglem drewna, a nawet importowanej biomasy. Mamy nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie z nową ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii – komentował dla PAP Robert Cyglicki, dykretor Greenpeace Polska.

REKLAMA
REKLAMA

Janusz Pilitowski z resortu gospodarki zapowiedział, że MG rozważa również skrócenie okresu, w którym współspalaniu będzie przysługiwać wsparcie w postaci zielonych certyfikatów (ZC), a także wyłączenie z systemu ZC starszych, ale modernizowanych instalacji współspalania.

Co więcej, według zapowiedzi Ministerstwa, z biomasy kwalifikującej się na cele energetyczne już w najbliższych miesiącach ma zostać wyłączone pełnowartościowe drewno, którego wykorzystanie przez energetykę wywindowało jego ceny, pogarszając tym samym konkrencyjność m.in. polskiego przemysłu meblarskiego. Resort gospodarki przygotował już w tej sprawie rozporządzenie, które teraz jednak musi jeszcze zostać zaakceptowane przez Brukselę, co może potrwać kilka miesięcy.

gr.