Koncerny energetyczne znowu zrzucą się na pomoc dla górnictwa

Koncerny energetyczne znowu zrzucą się na pomoc dla górnictwa

 

Państwowe spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG oraz Energa poinformowały, że dokapitalizują Polską Grupę Górniczą, która przejmie aktywa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej Katowickiego Holdingu Węglowego.

REKLAMA

 

REKLAMA

PGE i Energa za pośrednictwem spółki Energa Kogeneracja dokapitalizują Polską Grupę Górniczą kwotami po 100 mln zł. Z kolei zarząd PGNiG wyraził zgodę na objęcie przez swoją spółkę zależną PGNiG Termika dodatkowych udziałów w PGG o łącznej wartości 300 mln zł.

 

Z przekazanych przez te koncerny pieniędzy PGG sfinansuje przejęcie Katowickiego Holdingu Węglowego. Ministerstwo Energii chce, aby po połączeniu z KHW państwowa spółka PGG została dokapitalizowana kwotą około miliarda złotych.

W akcję dokapitalizowania PGG zaangażowały się już także spółki Enea oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Państwowe firmy przeznaczyły wcześniej na ten cel około 700 mln zł.

Minsterstwo Energii nie wyklucza dalszego dokapitalizowania PGG.