Rok 2016 rekordowy dla energetyki odnawialnej

Rok 2016 rekordowy dla energetyki odnawialnej
Fot. ABB

W ubiegłym roku globalny potencjał odnawialnych źródeł energii przekroczył 2 TW. Po raz pierwszy od kilku lat potencjał nowych instalacji w energetyce słonecznej przewyższył potencjał przyłączonych do sieci elektrowni wiatrowych.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) podała, że potencjał odnawialnych źródeł energii na całym świecie zwiększył się w ubiegłym roku o rekordowe 161 GW.

Dzięki temu w 2016 r. globalny potencjał OZE przekroczył granicę 2 TW, rosnąc o 8,7 proc. do poziomu 2 006 GW.

REKLAMA

IRENA odnotowuje, że potencjał uruchomionych w ubiegłym roku na całym świecie elektrowni słonecznych był wyższy od nowych mocy w energetyce wiatrowej – w stosunku 71 GW do 51 GW. Wcześniej podobna sytuacja miała już miejsce w roku 2013.

Wzrost zainstalowanych mocy w pozostałych kluczowych technologiach OZE wyniósł – w przypadku energetyki wodnej 30 GW, energetyki biomasowej 9 GW, a w przypadku energetyki geotermalnej niecały 1 GW. IRENA odnotowuje, że łączny potencjał uruchomionych w ubiegłym roku elektrowni biomasowych był w 2016 r. najwyższy w dotychczasowej historii tej technologii.

REKLAMA

Najwięcej zainstalowanych mocy w OZE w ubiegłym roku przypadło na Azję (58 proc.), w przypadku której potencjał odnawialnych źródeł energii wzrósł do 812 GW, co stanowi około 41 proc. całkowitego potencjału OZE na świecie.

Uwagę zwracają dane z Afryki, w przypadku której potencjał uruchomionych w ubiegłym roku elektrowni OZE podwoił się w stosunku do roku 2015, wynosząc 4,1 GW.

IRENA odnotowuje również wzrost przyłączeń odnawialnych źródeł energii przeznaczonych do pracy w środowisku off-grid, w mniejszych autonomicznych systemach tworzonych m.in. na wyspach. Łączna moc instalacji OZE typu off-grid, które uruchomiono w 2016 r., wyniosła 2,8 GW. Za około 40 proc. tego potencjału miała odpowiadać energetyka słoneczna, pozostała część przypadła na bioenergię oraz hydroenergię, której udział w uruchomionej w ubiegłym roku generacji off-gridowej jest szacowany przez analityków IRENA na około 10 proc.

IRENA szacuje jednocześnie, że potencjał uruchomionych w ubiegłym roku odnawialnych źródeł energii typu off-grid pozwala na produkcję energii w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu około 300 mln ludzi. 

red. gramwzielone.pl