Seminarium: Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE

Seminarium: Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE
Fot. National Grid

Zapraszamy na seminarium pt. „Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia instalacji odnawialnego źródła energii„, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Seminarium pt. „Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia instalacji odnawialnego  źródła energii” ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dotyczące pomocy publicznej warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie, jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej? Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki aukcji w 2017 roku na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

REKLAMA

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia br. Ilość miejsc jest ograniczona.

REKLAMA

Dodatkowe informacje i rejestracja: 

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03 lub 604 050 480
biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

Zapraszamy również na pozostałe szkolenia:

artykuł sponsorowany