Dotacje na OZE w warmińsko-mazurskim. Kolejne nabory

Dotacje na OZE w warmińsko-mazurskim. Kolejne nabory
foto. Images of Money, flickr cc

W województwie warmińsko-mazurskim wystartowały nabory w kolejnych konkursach, w których można się ubiegać o unijne dotacje na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszy z uruchomionych z końcem marca konkursów dotyczy działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17).

W tym konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną.

REKLAMA

Unijne dofinansowanie można przeznaczyć na projekty z zakresu budowy, rozbudowy oraz przebudowa infrastruktury w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z elektrowni wiatrowych o mocy do 200 kWe, elektrowni fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych o mocy do 2 MWe i 2 MWt, instalacji biomasowych o mocy do 5 MWe/MWt, biogazowni o mocy do 1 MWe, instalacji geotermalnych o mocy do 2 MWt, małych elektrowni wodnych o mocy do 200 kWe oraz budowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnych na niskim i średnim napięciu w celu przyłączania OZE do KSE.

Budżet tego konkursu wynosi 177,22 mln zł. Maksymalne dofinansowanie na poziomie projektu nie może przekroczyć 85 proc. jego kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Pierwotnie nabór wniosków w konkursie w ramach działania 4.1 miał się zakończyć 26 kwietnia br., jednak w ubiegłym tygodniu zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził nowy regulamin konkursu, w efekcie czego wydłużono termin składania wniosków do 25 maja br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2017 r.

Jednocześnie prowadzony jest nabór wniosków w konkursie z RPO dla Warmii i Mazur w zakresie działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP (konkurs nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17).

W tym przypadku konkurs jest adresowany do przedsiębiorstw, które mogą pozyskać unijne dotacje m.in. na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych, instalacji technicznych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE, a także na modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach.

Budżet tego konkursu to 38,22 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będą przyjmowane do końca maja, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień br. 

red. gramwzielone.pl